A beruházót a műszaki ellenőr képviseli

Korábban beszámoltunk róla, hogy megjelentek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzések. Ezen a héten megjelent a Közbeszerzési Értesítőben és az EU hivatalos lapjában a szennyvízprojekt során közreműködő műszaki ellenőr és mérnök kiválasztására szóló közbeszerzési felhívás is. A megjelent felhívás főbb jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze.

A közbeszerzésen nyertes szakembergárdával kötendő szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása KEOP projekt (KEOP-1.2.0/2F-2009-001) megvalósítása során a FIDIC mérnöki valamint műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok ellátására szól majd. A szerződés becsült értéke nettó 502.644.000 Ft.

A nyertes feladata lesz többek között:
– A FIDIC Piros könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátása a hálózati kivitelezési munkálatok kapcsán, és FIDIC sárga könyve szerint a független mérnök feladatok ellátása a szennyvíztisztító telep és szaghatás elleni védekezés munkáival kapcsolatban.
– Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása,
– Organizáció a különböző együttdolgozó fővállalkozó kivitelezők között és a fővállalkozói koordináció,
– Organizáció felügyelete,
– Tervezői művezetési feladatok koordinálása a kivitelezés során,
– Mérnöki tanácsadás és műszaki felügyelet, szakmai támogatás az ajánlatkérő számára a projekt teljes lezárásáig,
– A kivitelezői szerződések előrehaladásának dokumentálása a Kohéziós Alap projektek adminisztrációja szerint.

A jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évre számított átlaga eléri a 125.000.000 Ft összeget és ugyanezen időszakban a környezetvédelmi beruházások kivitelezésének mérnöki felügyelete, ill. műszaki ellenőrzése tárgyában a nettó árbevételük éves átlaga eléri a 75.000.000 Ft összeget.

A felhívásban megfogalmazott elvárás, hogy a jelentkezőknek legyen legalább 3 db olyan, egyenként legalább nettó 25.000.000 Ft értékű, teljesített (befejezett) független mérnöki vagy műszaki felügyeleti szolgáltatási referencia, melyek közül legalább az egyik szennyvíz-csatornázás és szennyvíztisztító telep építése vagy korszerűsítése területén, legalább az egyik projekttel kapcsolatos kiviteli szerződés feltételei az FIDIC általános szerződési feltételeken alapultak valamint legalább az egyik projekt finanszírozásában Európai Uniós források szerepeltek.

A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell káreseményenként legalább 25.000.000 Ft és évente legalább 100.000.000 Ft összegre szóló, időkorlátozást nem tartalmazó (ún. projekt típusú) műszaki ellenőri felelősségbiztosítással, amely a projektnek a megbízott által végzett mérnöki-műszaki ellenőri tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére szolgál.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva