A csatornahálózat igénybevétele jelentős megtakarítást jelent a háztartásoknak

A korábbi évtizedekben Érden kiépült szennyvízhálózat ma még csak a város ötödét szolgálja ki. A jelenlegi hálózatot és szennyvíztisztítót üzemeltető cég, az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Kft (ÉTV KFT) ügyvezetőjét, Lanku Ildikót kérdeztük. -Mennyien veszik igénybe jelenleg a csatorna szolgáltatást? Mit jelent ez mennyiségben?

Mintegy 23 000 fő veszi igénybe a csatorna szolgáltatást az érdi tisztító által kiszolgált területen. Évente kb. 1.300.000 m3 szennyvíz elvezetését és tisztítását számlázzuk Érd, Diód és Tárnok területére. Ennél azonban lényegesen több (kb. 2 millió m3 ) folyik be a tisztítótelepre. A különbség oka illegális szennyvíz- és csapadékvíz bevezetés, valamint a régi hálózat miatt a talajvíz beszivárgás.

-Milyen beruházásokat végeztek az utóbbi években a víziközmű hálózaton? Milyen forrásból valósították meg?

Saját beruházási forrásunkból valósult meg az új Ügyfélszolgálati Iroda Érd központjában, ahol kulturált körülmények várják ügyfeleinket.

Ezen kívül a vízellátó rendszeren vezeték felújítások, rekonstrukciók történtek több, mint 4 km hosszban, tolózárcserék az elosztó rendszeren (70 db), vízmérőcserék (10000 db). Nyomásfokozó gépházak komplett építészeti és gépészeti felújítása, nyomásövezetek kialakítása, nyomásszabályozók beépítése az ellátáshoz szükséges nyomás fenntartása és a csőtöréseket, veszteséget okozó túlnyomás elkerülése érdekében. Az Érd határában épülő DM logisztikai park vízellátása és önálló nyomás-övezet kialakítása szintén nemrég befejeződött beruházásunk.

A meglévő szennyvízelvezető, tisztító rendszeren egyik legfontosabb beruházásunk volt a szennyvíztisztító telep bővítése 5000 m3/nap kapacitásról 8000 m3/napra. Ezen kívül történtek még technológiai átalakítások, műszer és gépbeszerzések a szennyvíztisztító telepre, valamint szennyvízátemelők felújítása, távbejelzések kiépítése.

A fenti beruházások forrását -a saját forrásaink mellett- döntően az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott pénzeszközök jelentették. Ez azért is volt lehetséges, mert társaságunk a víziközmű eszközök használatáért az önkormányzatnak bérleti díjat fizet, amelyet ezekre a beruházási célra fordítanak. Szintén beruházási forrásainkat növelte az önkormányzatok által 2006-ban értékesített üzletrészért kapott vételár egy része is.

-Hányan vannak, akik igénybe vehetnék a csatornát, de nem veszik? Ön szerint mi lehet az oka ennek?

Jelenleg számításaink szerint Érden 2000, Diósdon 500, Tárnokon 600 lakás tulajdonosa nem veszi igénybe az egyébként rendelkezésükre álló csatornát. Az ok feltehetően az, hogy költségesebbnek ítélik meg a szennyvízelvezetési szolgáltatást, mint a szippantást.  „Megtakarítás” azért jelentkezik, mert a szennyvíz nagy részét elszikkasztják, szennyezve a talajt, talajvizet és kellemetlenséget okoznak lakótársaiknak.

-Alkalmas a szennyvízelvezető rendszer csapadékvíz elvezetésre?

Nem alkalmas. Nincs méretezve a csapadékvíz elvezetésre, ehhez lényegesen nagyobb átmérőjű vezetékre lenne szükség. Ha mégis bekötnek esővizet a szennyvízcsatornába, ez súlyos nehézséget okoz az üzemeltető számára. A tisztítótelep nem képes a megnövekedett vízmennyiséget megfelelően tisztítani.  Az átemelők és a szennyvízcsatornák nem tudják teljes mértékben elvezetni a szennyvízzel kevert esővizet, és kiöntések keletkeznek. Ez a lakosság számára is sok kellemetlenséggel jár, és gyakran éppen a vétlen fogyasztókat sújtja.

-Hogyan tudják kiszűrni az illegális csatornahasználókat?

Számos vizsgálati módszer áll rendelkezésünkre. Szakemberekből álló csoportok járják a településeket és egyenként ellenőrzik az ingatlanok víziközmű használatát. Csatornavizsgáló kamerával belülről is végig tudunk menni a csatornán, megkeresve, beazonosítva a bekötéseket. Füstöléses vizsgálattal ki tudjuk mutatni a csatornával kapcsolatban lévő ereszcsatornákat.

-Miért fontos, hogy mindenki rákössön, aki teheti?

A szennyvízelvezető rendszerben összegyűjtött szennyvizet korszerű módszerrel, jó hatásfokkal megtisztítják a szennyvíztisztító telepen, ahol zöld energiát, biogázt is termelnek majd, ami hasznos a globális felmelegedés elleni küzdelemben.  A szennyvíz szikkasztása szennyezi a talajt és a talajvizet. A tartálykocsis szállítás is fokozott környezeti ártalommal jár. A szippantáskor a környékbeliek érzik a kiáramló bűzt, a szállítás növeli az utak terhelését, zajjal, légszennyezéssel jár. A szippantott szennyvíz nehezebben, költségesebben kezelhető, mint a normál házi szennyvíz.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva