A közigazgatás változásaiból a projektgazdák keveset éreznek majd

Az érdi térségi szennyvízprojekt a 2007 után indult hazai szennyvíz projektek közül a legnagyobb. A pályázati eljárásrend szerint az NFÜ által meghirdetett pályázatra a három érintett település társulása 2008-ban beadta a pályázatot és azt 2009 nyarán pozitívan bírálták el. Ezt a döntést a Kormány megerősítette, majd a pozitívan elbírált pályázatot – szintén tavaly nyáron – elküldte Brüsszelbe is.

Az azóta eltelt időszakban történtekről kérdeztük Ambrovics Andrea főosztályvezetőt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága vezetőjét.

-Mit mondhatunk, hol tart most az érdi projekt?

Egy-egy brüsszeli támogatási döntést hosszú egyeztetés előz meg. Jelen esetben először a beruházás koncepcióját kellett az EU szakértőivel egyeztetni, ezt követte a részletes tanulmányok tervezése, a pályáztatás, a hazai szakmai jóváhagyás, a kormány döntése, majd a további brüsszeli egyeztetések. A projekt tartalmát illetően mára egyetértés alakult ki az Európai Unió szakértőivel, így a brüsszeli támogatásról szóló határozat is rövid időn belül megszülethet.

-Mi az oka a brüsszeli döntés elhúzódásának? Más projekteknél mennyi időt vett ez igénybe?

Jellemzően 9-12 hónap a jóváhagyás. Minden projektnél merül fel valamilyen speciális probléma, amelynek a rendezése időt igényel. Érden ez a magántulajdonú üzemeltető jelenléte, valamint a leendő szennyvíztelep – brüsszeli döntéshozók szerinti – túlzottan nagyra tervezett kapacitása volt. Végül mindkettőt sikerült tisztázni: a kapacitásra megadták a megfelelő választ, a leendő üzemeltető kérdését pedig az EU szabályok szerint sikerült rendezni.

-Milyen szerepe van a pályázat elbírálásában, lebonyolításában a különböző kormányzati szervezeteknek?

Az NFÜ Irányító Hatóság a brüsszeli egyeztetéseket végzi, irányítja a hazai szakértői döntést, valamint előkészíti a projektet kormány jóváhagyásra. A Közreműködő Szervezet (amely a Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága) végzi az előkészítés operatív feladatait, pályáztatást, ezt követően ellenőriz, felügyeli a közbeszerzéseket és intézi a számlák kifizetését.

-Milyen tapasztalatok vannak Magyarországon a szennyvizes nagyprojektek tekintetében?

A projektek előkészítése és jóváhagyása minden településen hosszú időt vett igénybe, de összességében sikeresen zajlott. A megadott beruházási igényeket és gazdasági számításokat néhány esetben kellett csak kisebb részben módosítani. Azt kell, hogy mondjam, hogy több gond van inkább a projektek végrehajtásával, ezeken belül is rengeteget lassítanak a közbeszerzések során felmerült problémák. Sok a támadás az eljárások során, amelynek következtében a Közbeszerzési Döntőbizottság sokszor új eljárást ír elő. Érden ilyen még nem merült fel, a közbeszerzési folyamatnak az elején vagyunk. Reméljük, itt elkerülhetők lesznek ezek a problémák.

-Hogyan látja szakmai szempontból az érdi projektet?

A beruházás nagyon fontos mind helyi, mind országos szempontból. Érd ugyanis az utolsó nagyváros, ahol súlyos ellátottsági hiányok vannak a csatornahálózat terén. A Tápió vidékén tervezett másik szennyvíz beruházás mellett ez a projekt a Környezet és Energia Operatív Program legnagyobb összköltségű beruházása. A sűrű beépítettség és a nagy terület miatt a rendszer minden bizonnyal hatékonyan üzemeltethető lesz. Sok minden múlik a projekt helyi menedzsmentjén, a jól megkötött építési szerződéseken, és a kivitelezők helyes irányításán, mivel egy ekkora beruházás végrehajtása nem tekinthető mindennapi rutinfeladatnak.

-Hogyan folyik a szakmai munka az új minisztériumi struktúrában?

A beruházások előkészítés és végrehajtása folyamatos kell, hogy legyen. A szennyvízkezelés megoldása nemzeti környezetvédelmi ügy, ráadásul az Európai Unió felé is kötelezettséget vállaltunk erre. Reményeink szerint a közigazgatás változásaiból a projektgazdák keveset éreznek majd. Szeretnénk az adminisztrációs felületeken könnyíteni, de ez a műszaki és gazdaságossági követelmények teljesülését, tehát a beruházásokkal kapcsolatos lényegi elvárásokat nem érintheti.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva