A legkorszerűbb technológiákat tervezik az érdi szennyvíztisztítóban

A csatornázási projekt egyik fontos és kiemelkedő eleme a meglévő érdi szennyvíztisztító telep átépítése és bővítése. A tisztítót tervező cég munkatársával, Goldgruber Árpáddal beszélgettünk a bővített tisztító várható előnyeiről.

-Mit fog tudni a program során bővített érdi szennyvíztisztító telep?

A szennyvíztisztító bővítése Érden azt jelenti, hogy a projekt befejezése után, a város teljes szennyvíz mennyiségét képes befogadni, és a jogszabályokban előírt igen szigorú határértékeknek megfelelően megtisztítani és azt a Dunába juttatni. A bővítés és átépítés úgy valósul meg, hogy a telep közben folyamatosan üzemel, fogadja a jelenlegi csatornahálózatokból (Érdről, Diósdról, Tárnokról) érkező szennyvizeket. A munkák során a meglévő telep felhasználható egységei megújulnak és beintegrálódnak az új rendszerbe.

-Milyen érvek szólnak az érdi tisztító bővítése mellett?

Több elképzelés is volt már a szennyvíz megtisztítására vonatkozóan az érdi agglomerációban. Korábban egy regionális, hatalmas kapacitású Dél-budai tisztító felépítését támogatták a térség önkormányzatai. A projektet szakmailag vizsgálva kiderült, hogy ez mind a létesítés -és az ehhez kapcsolódó önrész- mind a fizetendő díjak tekintetében drágább megoldás lett volna.

A hálózatot tekintve nem lett volna lényeges változás, ugyanis a jelenlegi érdi tisztító helyén megépülő átemelőn gyűjtötték volna össze a szennyvizet és innen egy nyomóvezetéken keresztül került volna át a pár km-el odébb felépülő új tisztítóba. Mindeközben az érdi tisztító bontási és rekultivációs (közel milliárdos) költségei az érdieket terhelték volna, ugyanis ezt az EU nem támogatta volna.

-Milyen egyéb előnyökkel jár a most megvalósuló változat?

Ez a választás gazdaságossági szempontból is alátámasztható. A meglévő telep területére fut be jelenleg is az agglomeráció szennyvize. A nyomócsövek ide érkeznek, nem szükséges új nyomvonal építés egy másik  zöld mezős területre való kormányzás miatt.

A jelenlegi telep mellett meglévő, önkormányzati tulajdonban levő területek adottak egy nagyobb tisztítókapacitású telep kiépítéséhez, nem kell területet vásárolni. A jelenlegi telepen levő infrastruktúrát csak bővíteni szükséges. Nem elhanyagolható szempont az olcsóbb működés által az olcsóbb díjak elérésének lehetősége sem.

-Hogyan győződtek meg arról, hogy a telep kapacitása hosszabb távon is elég lesz az ellátandó települések lakosságszámának növekedését is figyelembe véve?

A telep terhelésénél a távlati szempontokat vettünk figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a demográfiai prognózisokat, a településfejlesztési terveket figyelembe véve, 2030-ig modelleztük a várható lakosságszámot a három településen. Úgy terveztünk, hogy a tisztító kapacitás biztonsággal elégséges legyen a három településen lakók számát figyelembe véve 2030-ban is.

A tervezés során az ún. lakos-egyenérték (LE) az a szám amely összehasonlíthatóvá teszi és a tervezés során alapadatként kifejezi a tisztító kapacitását. Ez a szám olyan érték amely főben fejezi ki a tisztítandó víz mennyiségét. Ezt a számot a helyi lakosság vízfogyasztási szokásai, a kommunális -esetleg ipari- fogyasztók jelenléte befolyásolja. A tervezett telep 140.000 lakos-egyenérték terhelés kapacitású lesz.

-Mi befolyásolja még a tisztítótelep befogadóképességét?

A telepet jellemző lényeges fizikai mennyiség az ún. hidraulikai kapacitás, amely a megtisztítható víz mennyiségét fejezi ki.

Jelenleg naponta kb. 4.000 m3 szennyvíz érkezik a telepre. Ezzel szemben a bővítés után a telep hidraulikai kapacitása több, mint 15.000 m3/d szárazidei szennyvíz lesz. Ez azt jelenti, hogy csapadékmentes napon, ennyi szennyvizet lesz képes megtisztítani a telep.

A tisztítótelep tervezésénél és kivitelezésénél azonban meg kellett oldani a záporvizek leválasztását.  Számításaink szerint a telepre a teljes napi szárazidei hidraulikai terhelés  közel egyharmada  fog 1-2 órán bekerülni zápor idején. Ez a víz egy szennyezőanyagokkal kevésbé terhelt  szennyvíz, amelyet viszont hatósági előírások szerint nem lehet tisztítatlanul a befogadó Dunába ereszteni, a telepen meg kell tisztítani, ezért a telepen záportározó is létesül és a csapadékvizeket is fogadó névleges kapacitása 28.000 m3/nap lesz.

Ezek a zápor idején bekerülő vizek mérsékelhetőek lennének, ha eredményesebben ki tudnánk szűrni az esőcsatornán összegyűlt vizek rákötését a szennyvízhálózatra. A záporvíz kezelés a tisztítótelep üzemeltetési költségét növeli és végső soron a fogyasztót terheli. Tehát ha csökkenteni tudjuk a nem szennyvizet jelentő csapadék mennyiségét, amely befolyik a tisztítóba, akkor növelhetjük a jelenlegi hatékonyságot.

-Milyen tisztító technológiák jöhetnek szóba?

Mindenképp energiatakarékos, beruházási és főleg hosszú távú üzemköltség szempontjából kedvező technológiákat várunk a tenderen jelentkezőktől. A technológia a mai kor igényeinek megfelelő kell legyen. Az alkalmazott tisztítási módnak a biológiai és vegyszeres foszforeltávolítást és a nitrogénformák eltávolítását is el kell tudni végezni a szerves anyag eltávolításán kívül.

Már a tendereztetésnél meghatározunk – tenderterv formájában- egy technológiai színvonalat. Ennél csak korszerűbb, jobb jöhet szóba a kiválasztásnál, természetesen működő Közép- Európai referenciákkal igazoltan.

-Sokat hallottunk már a megújuló energiákról a szennyvíziszap kapcsán. Olcsóbb lesz-e a csatornadíj ennek felhasználásával?

Az üzemeltetési költség egyre fontosabb lesz már a közeljövőben is. A tisztítás melléktermékeként keletkezett szennyvíziszapot rothasztjuk. A rothasztás során az iszapban lévő  maradék szerves  anyagból biogáz keletkezik. A telepen az így keletkező biogáz hasznosítását tervezzük. A biogázból villamos energiát nyerünk biogázmotor segítségével  és fűtési hőt nyerünk biogáz kazánok segítségével. Ezzel is a telep saját működési költségeit tudjuk csökkenteni, ami a díjcsökkenés irányába hat. Ez lényeges, mert ha a telep elegendően nagy terheléssel működhet, akkor olyan költségcsökkenés érhető el a telep működtetésében, amely különösen az energiaárak intenzív növekedése mellett fontos tényező.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva