A legmodernebb technológiát tudja az új érdi szennyvíztisztító telep

Augusztus első hetében elkezdődött az érdi regionális szennyvíztisztító új teleprészének műszaki átadása. A kivitelezők készre jelentették és az ilyenkor szokásos helyszíni bejárás után megkezdődtek az előkészületek a tizenkét hónapig tartó próbaüzem lefolytatására. Ez azt jelenti, hogy a próbaüzem során a telepre befolyó szennyvízeket az új műtárgyakra terelik át és ezek segítségével tisztítják meg. Az új teleprész kapacitása 10 000 m3/nap.

Az új műtárgyak belépésével azonnal nekilátnak a régi teleprész felújításának, amely várhatóan ősz végére elkészül.

Amikor teljes egészében elkészült, a szennyvíztisztító telep kapacitása 15 000 m3/nap (száraz-idei szennyvízmennyiség) lesz, amit három fokozatban (tehát nitrogén és foszfor eltávolítással) fog a telep ellátni. Ez kb. 130.000 lakosegyenérték, azaz kb. ekkora lakos-számra méretezett a telep. Ez a 25 éves prognózis, amely már most látszik, hogy elegendő lesz, hisz a korábbi prognózisoknál lassabban nő települések lakossága. Összegezve tehát: belátható ideig elég lesz a kapacitás.

A ma már bevált technológiák közül a legmodernebbnek mondható, ciklikus üzemű eleven-iszapos technológiát tudja a telep. Ez a rendszer a klasszikus eleveniszapos technológiákat egyszerűsíti gépészeti és szabályozási megoldásaiban, így az üzem olcsóbb és kevésbé érzékeny az ingadozásokra. Ez a technológia rendkívül biztosnak és korszerűnek mondható. Az iszapkezelés is a tisztításban már elengedhetetlen rothasztókkal kezdődik, és gépi víztelenítés után egy 22-23 % szárazanyagtartalmú iszapot kapunk. A rothasztóban metángázok fejlődnek, amelyet a telepen gázmotorokban égetnek el, a termelt hőt és elektromos energiát is a telep hasznosítja, csökkentve az üzemeltetési költségeket.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva