A munkálatok a terveknek megfelelően haladjanak!

Szkárossi Annamáriát, az Érdi Csatornamű Társulat Ellenőrző Bizottságának elnökét kérdeztük

-Hogyan jött a gondolat, hogy tisztséget vállaljon a Csatorna Társulatban?

Szakmai életutam során mindig törekedtem a hatékonyságra, a világos és pontos megfogalmazásokra, és az igényes munkára. Talán ez a szakmai végzettségemnek is velejárója. 2002-ben vásároltunk Parkvárosban egy családi házat, ugyanis hobbim a kertészkedés. Nagyon jól érezzük magunkat Érden. Megörültünk a hírnek, hogy elindul a csatornázás a városban, ami egyébként európai követelmény. Amikor becsöngettek hozzánk a szervezők, igen sok észrevételt és javaslatot tettem a beruházással kapcsolatban. A szervezők – gondolom látva, hogy járatos vagyok az uniós adminisztrációban, de a műszaki és pénzügyi területen is – megkérdezték, hogy javasolhatják-e a Szervező Bizottságnak, hogy vegyék igénybe ismereteimet. Én igent mondtam, az alakuló közgyűlésen pedig meg is választottak.

-Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyenek a tulajdonosok a társulat tevékenységének ellenőrzésében?

Minden embernek fontos, hogy lakhelye szép, kulturált és fejlődő környezetben legyen. Adózunk, és ezzel hozzájárulunk a fejlődéshez. Azonban azt, hogy a pénzünk miként lesz felhasználva, nekünk tulajdonosoknak, tudnunk kell. A jó munkát a folyamatos ellenőrzés csak segíti, ezért rendkívül fontos, hogy az általunk felhatalmazott küldöttek és az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kísérje a beruházás előkészítését és a lakossági hozzájárulás felhasználását. Észrevételeinket, javaslatainkat ne kritikaként, hanem jobbító, segítő szándékként fogadják.

-Hogyan zajlik az Ellenőrző Bizottság tevékenysége? Ki tagja még a Bizottságnak? Milyen szempontokat tartanak szem előtt?

Az EB-nek, a törvényi előírásoknak megfelelően, évente két alkalommal kell ülésezni. Mi megegyeztünk, hogy bármikor, ha annak szükségét látjuk, összeülünk. A Bizottság háromfős, a szakmánkat tekintve villamosmérnök, ügyvéd, és gépészmérnök. A Társulat elnöke fontosnak tartja, hogy minden intézkedésről tudjunk, ezért meghívást kapok és részt is veszek az operatív megbeszéléseken is.

-Mit tapasztalt az eddigi munka során? Hogyan zajlik a Társulat tevékenysége? Találtak-e szabálytalanságot?

Szabálytalanságot az eddigi munka során nem tapasztaltunk. A legutóbbi küldött gyűlésen felhatalmazást kért az elnök független könyvvizsgáló alkalmazására, hogy költségvetést a könyvvizsgáló auditálja, de ezt a kérést a küldöttgyűlés szinte egyhangúan elvetette. Megértem a döntésüket, mert ez közel egy millió forintba került volna évente. A magam részéről viszont örültem volna, ha megszavazzák, mert egy könyvvizsgáló személyében és anyagilag is felel azért, hogy a költségvetés a Számviteli Törvény előírásainak megfelel.

-Mit tart a jövőben a Társulat legfontosabb feladatainak?

A munkálatok a terveknek megfelelően haladjanak! A kivitelezők folyamatosan adjanak számot a munka készültségi fokáról. A kifizetések a munka készültségi fokának megfelelően történjenek. Érd lakói folyamatos és korrekt tájékoztatást kapjanak a műszaki és a pénzügyi helyzetről!


Comments Closed

Hozzászólások lezárva