A pályázati támogatás első részletei megérkeztek Érdre

Jórészt elkészültek a tendertervek és hamarosan megjelennek a közbeszerzési felhívások a beruházás során megvalósítandó munkákra és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra. Ezzel egy olyan szakaszba érkezett a beruházás, amely sok türelmet és odafigyelést igényel ahhoz, hogy mielőbb a város egész területén dolgozhassanak a munkagépek.

Időközben elkészült az első pénzügyi elszámolás is a támogatást folyósító Közreműködő Szervezettel. Örömteli hír, hogy a beruházó önkormányzati Társulás által benyújtott első számlákat befogadták és elindultak a megítélt támogatási pénzből a kifizetések. Ezzel a közel negyed milliárd forint kifizetéssel pénzügyileg is elindult a projekt támogatása. Az első időszakban a szükséges önrészt és az előfinanszírozást az önkormányzati költségvetésből biztosítják.

A  térségi szennyvíztisztítási beruházási program során két szálon futnak az események. Az egyik a beruházás előkészítése, majd lebonyolítása. Ennek jogszabályokban meghatározott lépései vannak (engedélyezés, tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, lezárás). Bizonyos mértékben összefügg vele, de a beruházás lebonyolításával párhuzamosan történik a támogatás megszerzése.

Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatásra beadott pályázat sikeres volt, az eljárásrend szerint a több, mint 26.000 millió Ft támogatást a projektnek megítélték. Ennek nyomán születhetett meg a Támogatási Szerződés, amelynek hatályba lépésének dátuma: 2009 augusztus 17. Ezt követően a kormányzat kezdeményezte a már megítélt támogatás jóváhagyását az Európai Bizottságtól. E folyamat során az EB tisztázó kérdéseket tett fel, amelyekre mind megkapta a választ. Ezek közül a legbonyolultabb a leendő üzemeltető kérdése volt. Az elmúlt hetekben hosszas tárgyalások után sikerült ezt a kérdést is megnyugtatóan rendezni.

Ezek után érdemes már a konkrét kivitelezésre koncentrálni. Mint ismert, az E-I ütem (korábban „nulladik ütem”) közbeszerzése már folyamatban van.

A közbeszerzések időszaka minden városban egy idegtépő folyamat. Ez akkor van, amikor már készen állnak a tervek, megvan a pénz, lehetne indulni. A törvény előírja azt, hogy a közbeszerzés során milyen határidők vannak (általában kb. 3-4 hónap alatt lehet lefolytatni az eljárást törvényesen a meghirdetéstől a szerződéskötésig). Ez elvileg azt jelentené, hogy ki lehet számolni azt, hogy mikor zárul le. Azonban a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése után a nyertes és vesztes ajánlattevők közötti jogviták bizonytalanná teszik ezeket az (elvileg rögzített) határidőket. Ma sajnos semmilyen következménnyel nem jár az, ha egy vesztes pályázó megtámadja az eredményt és egy-két hónap múlva kiderül, hogy nem volt igaza, mégis szabályosan döntöttek a bírálók. Mivel ilyen könnyített a támadás, ezért a legtöbb esetben ki is használják.

Éppen ezért mind a kiírók mind az érintett tulajdonosok részéről sok türelemre és megértésre lesz szükség a beruházás most következő szakaszában. A végeredmény mindig igazolja, hogy érdemes.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva