A város minden részén közel egy időben fognak neki a csatornaépítési munkáknak

Az érdi térségi szennyvíztisztítási program keretében megépítendő csatorna hálózat csatlakozik a már meglévő hálózatokhoz. Ennek köszönhetően az ütemezés során nem egymás után, hanem egyszerre minden városrészben neki lehet fogni a munkáknak.

A mellékelt felosztás szerint a három település területét több ütemre és az ütemeken belül kisebb részegységekre osztották be.

Az ütemeknél a betűjel a település nevéből adódik. Érd vonatkozásában három ütem kerül kialakításra. Az E-I jelű ütem a városban megvalósuló egyéb -határidőhöz kötött és jellemzően pályázati forrásból megvalósuló- építési programok alapján, az ezen építések ütemezését figyelembe véve került kialakításra (ú.n. „nulladik ütem”).

Az E-II és E-III ütemek kialakításánál a hálózatépítés 6 részegységbe (ú.n. „LOT”) sorolható. A besorolás a szakmai alkalmassági feltételek teljesülése, a vízgyűjtő területek függvényében, az átemelők építését figyelembe véve történik. Egy-egy részegység egy vállalkozó megbízásával önállóan megépíthető, szakmailag elkülöníthető részterület. Megfigyelhető, hogy a kialakított részegységek furcsa alakzatot képeznek. Ennek az az oka, hogy alapvetően műszaki kritériumok alapján, azaz a vízgyűjtők kialakítása alapján osztották be.

Fontos megjegyezni azt is, hogy az ütemek illetve részegységek számozása nem a kivitelezés során megvalósuló sorrendiséget jelenti! Tehát minden ütemben és minden részegységben közel azonos időben kezdődnek meg a munkák (az E-I ütemet kivéve, a fentiekben részletezett okok miatt). Ilyen szempontból tehát nincs jelentősége annak, hogy egy utca az E-II ütem 1. részegységébe vagy az E-III ütem 3. részegységébe tartozik!

Korábban már írtunk róla, hogy az ütemezésnél a legfontosabb szempontok a következők: ahol a legközelebbi már meglévő csatorna van, onnan kell folytatni az építkezést. Ügyelni kell arra, hogy az építés során mely utcákat zárnak le egyszerre és melyeket nem szabad azonos időben lezárni (erre készül egy ú.n. „tiltómátrix”).

A vízelvezetéssel érintett területek is előtérbe kell kerüljenek, hisz az építésnél ilyen esetben valószínűleg nehezebb feladatuk lesz a kivitelezőknek. A talajvizes területeknél a vákuumos leszívást gazdaságosan a folyamatos építéssel, az egymás melletti utcák építésével praktikus végezni, ezért a talajvizes területeken a lehetséges mértékig tömbösen kell építkezni.

A következő fontos szempont pedig az, hogy a megépült csatorna hálózatot csak akkor lehet üzembe helyezni, ha ahhoz megvan a szükséges szennyvíztisztítási kapacitás is! A projekt ütemezése szerint a tisztító teljes kapacitásán 2012 végén kezd el működni.

A kiviteli tervek készítése során több javaslat is készül az ütemezésre. Az egyes -utcákra lebontott- ütemezést azonban akkor lehet véglegesnek tekinteni és akkor érdemes róla beszélni, ha lezajlott a közbeszerzési eljárás és megvan az adott területre a nyertes kivitelező. Ennek az az oka, hogy a kivitelezést végzők pontosan az eljárás során és után adják meg az ütemezést (természetesen a tervező javaslatait figyelembe véve). A másik ok, hogy nagyban függ az ütemezés a munkálatok kezdésének időpontjától. A kezdés pontos időpontja -országosan tapasztaltak szerint- a legnagyobb jó szándék mellett sem pontosítható, hisz a közbeszerzések sokszor váratlan fordulatokat hoznak.

Korábban értesülhetett róla a közvélemény, hogy az E-I ütem esetén folyamatban van a közbeszerzési eljárás, hamarosan lejár az ajánlattételi határidő. A további ütemekre nézve a minisztériumi minőségbiztosítást követően jelenhetnek meg a felhívások. Ha a jogorvoslati időszakban nem érkezik sok támadás, az első félévben az E-I ütemben, míg a továbbiakban ősszel kezdődhetnek a kivitelezési munkák is.


Comments Closed

Hozzászólás

az “A város minden részén közel egy időben fognak neki a csatornaépítési munkáknak”

Visszakövetések

Ellenőrizze ások mit mondanak erről a bejegyzésről
  1. Érden három ütemben, több részegységre bontva végzik majd a munkákat…

    Az Érd és térsége szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási program keretében Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község és Tárnok Nagyközség vonatkozásában a tender felosztás a három település esetén a külön tendereztetés elvei szerint, teljesen elkülönítv…