Alaposan kidolgozott és biztonságos pénzügyi tervvel rendelkezünk

A csatornázási projekt nem csak összegében, hanem időben is a legnagyobb beruházási programok közé tartozik Érden. Egy több évig tartó projekt esetén -várhatóan 2-3 évig fog tartani, az összes elszámolással- fontos, hogy jól végiggondolt, megfelelően alátámasztott és végrehajtható pénzügyi terv mentén dolgozzanak. Az EU-s páláyzat is megkövetelte, hogy mutassák be, milyen módon biztosítják azt, hogy minden pillanatban fizetőképes legyen a beruházást megvalósító önkormányzati Társulás. Ennek hátteréről, részleteiről kérdeztük Lehoczky Zsuzsa szakértőt, aki részt vett a pályázat kidolgozásában.

-Lesz pénz megvalósítani a csatornázási projektet?

A projekt megvalósítására a tavalyi, 2009 augusztus 17-től hatályos Támogatási Szerződés szerint megvan a forrás! A teljes becsült fejlesztési költség 31,4 milliárd Ft. A Támogatási Szerződésben rögzített forrás összetétele a következő:

KEOP támogatás,

ebből

24.457.252.521
EU Kohéziós Alap támogatás 20.788.664.643
központi költségvetési támogatás 3.668.587.878
Saját forrás igény 6.936.891.779
Érdre eső saját forrás igény 5.402.549.650
Tárnokra eső saját forrás igény 687.099.408
Diósdra eső saját forrás igény 847.242.721

A támogatás megszerzéséhez az is szükséges, azonban hogy meglegyen a saját forrás is, amelyet időnként köznyelven önerőként is emlegetnek. A saját forrás legjelentősebb részét a településenként szervezett Viziközmű Társulatok biztosítják. A lakossági Társulati befizetések döntő része nem egyösszegű befizetés, hanem LTP befizetés, így az abból származó bevétel a befizetési fegyelem pontos alakulásától nagymértékben függ. Tehát minél fegyelmezettebben fizetnek a társulati tagok, annál kevesebbet kell a településeknek más, fejlesztésre használható forrásoktól elvonni. A saját forrás igény Társulatok által nem fedezett részét ugyanis az érintett önkormányzatok biztosítják, más forrásokból.

-Mikor és hogyan kell fizetni a kivitelezőknek?

A források felhasználásának ütemezése elsősorban attól függ, hogy a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat milyen ütemezésben sikerül lebonyolítani. A kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadása jelenleg van folyamatban, és a hirdetmény megjelenése 2010. júniusában várható, optimális esetben őszre kezdődhetnek a munkák.

A kivitelezők kifizetése úgynevezett szállítói kifizetés szerint történik. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés Mérnök általi igazolását követően a kedvezményezett Társulásnak előbb a saját forrás részt kell kifizetnie. Ezt követően benyújtja a kifizetési kérelmet a támogatást kezelő szervezethez, akik kifizetik a szállítói számla fennmaradó részét. A támogatási részt a kivitelezőknek közvetlenül fizetik ki.

A kivitelezői szerződések megkötése után a kivitelező szállítói előleg igénylésére lesz jogosult. Így várhatóan mintegy 2,4 milliárd Ft kerül 2010 végén vagy 2011 elején a kivitelezők oldaláról kiszámlázásra (ebből csak a saját forrást kell a kedvezményezettnek finanszírozni, a többit a támogatás adja). Utána havi számlázásra lesz a kivitelezőknek lehetőségük, a tényleges teljesítésük szerint. Tehát mind a saját forrás igény, mind a lehívható támogatás ütemezése több évre elnyújtva jelentkezik.

-Milyen módon biztosítható, hogy a Társulás ki tudja fizetni az önrészt?

Érd esetében az önkormányzat a saját forrást a Társulás által kibocsátandó, MFB által refinanszírozott, kedvezményes kötvénnyel kívánja biztosítani. Ez teljes biztonságot nyújt. Erről még a pályázat beadása előtt, 2008-ban döntés született. A kibocsátott kötvény a pénzügyi modell szerint biztonságosan visszaváltható a később beérkező Társulati forrásokból illetve az üzemeltető által fizetett bérleti díjakból. A társulati tagok által fizetett hozzájárulás változatlan marad a teljes időtartam alatt. Fontos megjegyezni, hogy a becsült sajátforrás igény számol egy jelentős tartalékkal (1,7 milliárd Ft-tal az egész projekt szintjén) .

-Említette, hogy korábban úgy döntött a Közgyűlés, hogy a Társulás bocsásson ki kötvényt, miért van erre szükség?

A Társulás kötvénykibocsátására azért van szükség, mert a Társulati érdekeltségi hozzájárulásokat a lakosok döntő része előtakarékossági formában (LTP) teljesíti. Ez azt jelenti, hogy – bár a fizetési kötelezettség most áll fenn – az ő befizetésük legnagyobb része csak a takarékoskodás megkezdésétől kezdőden 8 év múlva érkezik meg a Társulathoz (várhatóan kb. 2017-ben). Így a Társulati források egy részét is meg kell előlegezni. A Társulati források által nem fedezett részre pedig azért előnyös kötvényt kibocsátani, hogy a visszafizetést már a beruházás eredményeként meginduló üzemeltetés során keletkező bevételből lehessen fedezni. Az MFB által refinanszírozott úgynevezett „derogációs” kötvényeknek további előnye, hogy 5 évig nem kell a tőketörlesztést megkezdeni és ebben az időszakban a kamatok fizetését a KEOP költségvetési forrásai vállalják át.

Ez tehát egy rendkívül kedvezményes és olcsó forrás. További előny, hogy a kötvény Társulás általi kibocsátásával lényegében az önkormányzat általános bevételeit nem kell a projekt finanszírozására használni, mintegy „önjáró” a rendszer.

-Kinek a tulajdonában lesz a megépülő viziközmű vagyon? Ki kezeli majd ezt a vagyont?

A megépülő vagyon elsőként a három önkormányzat Társulásának tulajdonába kerül, majd a Társulási Megállapodás szerint felosztásra kerül a három önkormányzat között. A vagyon üzemeltetését a 2011-re, koncessziós eljárásban kiválasztott üzemeltetőnek adják át az önkormányzatok. A sajátos támogatási arány számítási rendszer miatt az ajánlatot tevő üzemeltetőket elsősorban a nyújtott szolgáltatás színvonalában, az üzemeltetési költségek csökkentésben kell versenyezteni. Ez azt jelenti, hogy az tud előnyt szerezni, aki a díjak tervezettnél kisebb növekedését vállalja.

Az üzemeltető az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök pótlási (felújítási) költségeinek fedezetére bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a fogyasztók által befizetett bevételből. Ezt a bérleti díjat az önkormányzatnak egy elkülönített alapban kell gyűjtenie, amit csak a kibocsátott kötvények törlesztésére, illetve visszavásárlására és a szükséges felújítási munkák finanszírozására fordíthat.

-Mikor kezdődik az EU-s finanszírozás?

Egy új EU szabályozás alapján a nagy projektek beruházásának finanszírozását, illetve az EU támogatás folyósítását a tagállamok saját kockázatukra az EU jóváhagyás előtt is elkezdhetik. A jelenlegi magyar szabályozás szerint a Támogatási Szerződés megkötése után a támogatás folyósítása megkezdhető, de a kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia a támogatás visszafizetésére, ha az EU jóváhagyás valamiért nem történne meg. Ez el is kezdődött, hisz az első rész támogatást már kifizették. Jelenlegi információink szerint Brüsszelben minden kérdés tisztázásra került és a formális jóváhagyás is hamarosan várható.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva