Állapotfelmérés az ötös és hatos részvízgyűjtők területén

Alábbiakban közöljük a kivitelezők közleményét:

Az ÉRD-KEA Konzorcium (ezen belül Közgép Zrt. és Euroaszfalt Kft. ) a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése előtt az építéssel érintett területen található ingatlanok állapotfelmérését kívánja elvégezni. Erre az eddigi építési tapasztalatok alapján van szükség, melyet a cég mind út-vasútépítésben, közmű- és mélyépítésben szerzett meg hosszú idő alatt, és országosan. Az állapotfelmérés célja, hogy egy úgynevezett „nulla állapotot” rögzítsünk az ingatlanokon és a közterületeken.

Majd ezt követően indulhat meg a kivitelezés. Ha és amennyiben a kivitelezés során esetlegesen az építésre visszavezethető károk keletkeznek, oly módon a nulla állapothoz képest rögzíthető a kár milyensége-nagyságrendje. Lényegesen könnyebben tisztázható a helyzet, ha van egy rögzített alapállapot. A Konzorcium a tenderben előírtak szerint rendelkezik építés-szerelési biztosítással erre a projektre kiterjesztve.

Természetesen nem cél a kivitelezés során a károkozás. De sajnos a terület geológiai, vízrajzi adottságai, valamint némely építési technológia kockázatokat rejt magában. Ezek a következők lehetnek : sziklás talaj, talajvizes talaj, felszín alatti vízfolyások (búvópatakok), burkolatbontások, sziklabontások, vákuum-kutas talajvízszint süllyesztések, oszcillációs és vibrációs tömörítési technológiák stb.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a lehető legnagyobb gondossággal, körültekintéssel, tervezéssel kívánunk kivitelezni, de ennek ellenére lehetnek problémák. Az esetlegesen felmerülő problémák korrekt rendezéséhez szükséges az állapotfelvétel. Megnyugtatásul közöljük, hogy az építőiparban eddigi ténykedésünk alatt elenyésző mennyiségű kárrendezési problémánk akadt ( pl. az elmúlt években csatornáztunk Kecskeméten, cca. 10.500 db ingatlant érintett a csatornahálózat és nem volt káresetünk ).

Tájékoztatjuk, hogy az előzetes ingatlan állapotfelmérés nem keverendő össze a szennyvízcsatorna „házibekötés” egyeztetésével, bekötési vázrajz megrajzolásával. A két jól megkülönböztethető munkarészt nem ugyanaz a két alvállalkozó végzi. Az idézett, pár hónappal ezelőtti „házibekötés” dolgait a generáltervező helyszíni megbízottjai intézték a lakókkal. Kivitelező ezt a tervi alapot felhasználva pontosítja „házibekötés” helyét a tényleges kivitelezéshez igazítva. Mindkét munkarészt, azaz az előzetes állapot felmérést és a kivitelezést előzetes szórólapos kiértesítés után kívánjuk elvégezni. Felhívjuk figyelmét, hogy az előzetes állapotfelmérésben való közreműködés nem kötelező. Rögzített alapállapot híján lényegesen nehezebb a helyzetet tisztáznia az ingatlan tulajdonosnak az esetleges, az építésre vélelmezett, vonatkoztatott ingatlankárát.

Továbbá fontosnak tartjuk elmondani, hogy az előzetes állapotfelmérést a beruházó, azaz Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás jóváhagyásával, ellenjegyzésével végezzük. Az állapot felmérés nem öncélú, hanem az esetleges károk gyors és korrekt rendezését szolgálja. A begyűjtött, rögzített adatokat a társaságainknál működő ISO minősítésű vállalatirányítási rendszereinkben előírt módon kezeljük, tároljuk. A fentiekkel és az egész beruházással kapcsolatban a Társulás Érd, Alispán utca 8.szám alatti ügyfélszolgálatán tudnak felvilágosítást adni. Ha egyedi, részleteket is érintő probléma merül fel, úgy a tárgyi utcában elhelyezett információs táblán szereplő műszaki vezető keresendő fel.

Üdvözlettel :

Kiss Gábor

projekt mérnök

EUROASZFALT Kft.


Comments Closed

Hozzászólás

az “Állapotfelmérés az ötös és hatos részvízgyűjtők területén”
 1. Horváth Katalin szerint:

  Kedves kivitelezők!

  Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy az ingatlanunk megközelítésekor igénybe vett útszakasz miután a csatornát lefektették nagyon agyagos és sáros lett /Badacsonyi és Vincellér saroktól kb. 70-80m a Badacsonyi utcán/ . Mielőtt elkezdték a munkálatokat nem volt ilyen rossz állapotban. Gyalogosan szinte megközelíthetetlen állapotban van csapadékos idő esetén. Kérdésem az hová fordulhatnánk hogy ezt a problémát valaki orvosolja?

  Köszönettel Horváth Katalin

  • Simó Károly szerint:

   Tisztelt Horváth Katalin!

   A Badacsonyi utca érintett szakasza még munkaterület, ugyanis csak a téli leállásra tekintettel vonultak le a csatornaépítők. Amint az időjárás megengedi, folytatni fogják a munkát a környéken.

   Tehát nem a mostani állapot a végleges állapot az utak tekintetében. Addig az utca nem is lesz átvéve a kivitelezőktől, amíg legalább az eredeti állapottal megegyező állapotra nem hozzák az utakat (az eredeti állapotról fénykép és videófelvétel készült a munkák megkezdése előtt).

   Természetesen addig is járható állapotban kell tartaniuk a kivitelezőknek a felelősségi körükbe tartozó utcákat. Az ÉKFI útellenőrei rendszeresen jelzik a problémás szakaszokat, ez alapján a beruházást irányító Mérnök felszólította a javításra a kivitelezőket. Több területen ez meg is történt, az Önök esetében azt jelezték a kivitelezők, hogy jövő héten vonulnak fel. Kérem olvassa el ezt is: https://erdicsatornazas.hu/ugyeletet-tartanak-fenn-a-kivitelezok/