Beszámoló az elmúlt fél évben végzett tevékenységről

2009 október 1-én tartja soron következő küldöttgyűlését a Társulat Küldöttgyűlése.  Az ülésre készült beszámolót az alábbiakban olvashatja:

A legutóbbi Küldöttgyűlés ülése óta a következőkről számolok be:

A Társulat ügyfélszolgálata a korábban kialakított rendnek megfelelően működik. Az ügyfélszolgálathoz fordulók adásvétel, elhalálozás ügyében fordulnak leggyakrabban, illetve a befizetések egyeztetését kérik. Vannak olyanok, akik csekket kérnek, az elrontott csekkek helyett.

A nyilvántartásunk alapján a befizetésekkel elmaradt ügyfeleknek felszólító levelet küldtünk. Közülük elég sokan befizették, sajnos, még mindig maradtak olyanok, akik nem reagáltak a felszólításra.

Augusztus hónap folyamán kigyűjtöttük azokat, akik -bár LTP konstrukciót választottak- egyáltalán nem fizettek be semmit. Részükre értesítést küldtünk, hogy a Társulat alapszabályának megfelelően átsorolásra kerülnek az egy összegben fizetők sorába. Néhányan közülük azonnal befizették a teljes elmaradást (ők nem kerültek átsorolásra, miután meggyőződtünk, hogy az LTP nem szüntette meg számlájukat), azonban legnagyobb részétől semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Nekik marad az egyösszegű befizetés.

2009 augusztus 31-ig bezárólag kb. 80.000 db. beérkezett és feldolgozott befizetési tranzakciónk van, ebből összesen 2 (kettő) db az, amelyet semmilyen módon nem tudtunk beazonosítani, hogy kinek a javára fizették be. Ennek oka, hogy a közleményben semmit nem írtak, és hasonló nevű ügyfelünk sincs, mint aki befizette. Az összes, Társulathoz a jelzett időpontig beérkezett befizetés értéke 306.670.000 Ft volt. Ebből az LTP részt továbbutaltuk, a kurrens költségek után fennmaradó részt rövid távú bankbetétekben helyeztük el.

A különböző fizetési módok közül a megoszlás az alábbi:

-72,7 % postai csekken

-19,1 % banki átutalással vagy OTP-ben befizetett sárga csekk

-8,2 % csoportos beszedéssel

fizető ügyfél.

2009 augusztus végéig 55.485 drb postai csekket fizettek be. Ez azt jelenti, hogy 100 Ft/csekk tranzakciós költséggel számolva kb. 5.548.500 Ft költség az, amelyet a Társulat kifizetett és a korábbi IB döntésnek megfelelően el kell kérnünk a csekken fizető ügyfelektől.

A fizetési fegyelem -az egyáltalán nem fizetők átsorolása után- a következőképpen alakult:

-Teljesen rendben van (nincs 3 hónapnál régebbi elmaradás): 88,95%

-4-6 hónap elmaradás: 6,90%

-6-11 hónap: 4,14%

Elkészítettük és elküldtük az éves elszámoló levelet minden LTP-s konstrukciót választó ügyfelünknek. A levél mellékleteként a postai csekken fizetők 6 drb csekket kaptak. Ebben tételesen közöltünk minden egyes nyilvántartott befizetés dátumát és összegét, valamint felkértük az esetleges elmaradt összegek pótlására és a csekk tranzakciós költségek megfizetésére. Tapasztaltunk szerint nem érdemes ennél több csekket küldeni, mert elveszik, elfelejtik, stb, ezen kívül félévente alkalmas egy-egy tájékoztatás kiküldésére is.

Az egyenlegközlő leveleket és csekkeket szeptember 24-én adtuk postára (közel 10.500 levél). Ez egyszeri, jelentős nyomdai és postai költséget jelentett, a korábbiakhoz hasonlóan.

A kiküldött egyenlegközlők nyomán óriási forgalom volt az ügyfélszolgálati irodában. A két ügyfélszolgálati alkalmazott mellett jómagam és az elnökhelyettes rendszeres besegítettünk a telefonos ügyfélszolgálaton és még így is sokan nehezen értek el telefonon. A bejövő emailekre rövid határidővel reagáltunk. Ez tanulság volt számunkra is, hogy megfontolandó a forgalmasabb időszakokra nagyobb létszám alkalmazása.

Az egyenlegközlőkben közölt elmaradásokat nagy számban kezdték befizetni. Ez azt mutatja, hogy hasznos időnként egyeztetni az egyenleget. Sokan egyszerűen elfelejtettek egy-egy hónapot befizetni, az egyenlegközlő alapján viszont láthatóak a hátralékok.

Továbbra is folytattuk tájékoztatási tevékenységünket a helyi médiában. Többször írtunk fontos információkat tartalmazó cikkeket a helyi nyomtatott sajtóban, az Érdi TV-ben pedig rendszeresen megjelentünk információkkal.

Kérem a beszámolóm elfogadását!

Érd, 2009. szeptember 29.

Szabó Béla

elnök


Comments Closed

Hozzászólások lezárva