Megvan a brüsszeli döntés is!

Hivatalos: a brüsszeli Európai Bizottság is támogatja az érdi projektet! Az alábbiakban teljes terjedelmében olvashatja a Bizottság határozatát.

Brüsszel, 2010.6.29.

C(2010) 4354

Az EURÓPAI  BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2010.6.29.

a „konvergencia” célkitűzés keretében Magyarország régióiban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó strukturális támogatásra vonatkozó „Környezetvédelem és Energia” operatív program részét képező „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” nagyprojektről

CCI 2009HU161PR007

(CSAK A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HITELES)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 41. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)             2007. augusztus 1-i B(2007)3790 határozatával a Bizottság a „konvergencia” célkitűzés keretében Magyarország régióiban elfogadta az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásra vonatkozó „Környezetvédelem és Energia” operatív programot.

(2)             2009. július 14-én Magyarország benyújtotta a Bizottságnak az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése nagyprojektet, amelyhez támogatást igényel a Kohéziós Alapból az operatív program egyes, “Egészséges, tiszta települések” prioritási tengelye szerint. A Bizottság kérésére a magyar hatóságok kiegészítő információt nyújtottak be 2010. január 6-án, március 10-én, április 28-án és május 26-án. A nagyprojekt részleteit a Bizottság 2006. december 8.-i, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1828/2006/EK rendeletének XXI. mellékletében megadott nyomtatvány alapján nyújtották be.

(3)             Magyarország az 1083/2006/EK rendelet 40. cikkével összhangban elküldött a Bizottságnak minden fontos információt a nagyprojektről.

(4)             A Bizottság, tekintettel a JASPERS véleményére, elbírálta a nagyprojektet az 1083/2006/EK rendelet 40. cikkében felsorolt tényezők szerint, és úgy találta, hogy az megfelel az operatív program prioritásainak, segít e prioritások alapján meghatározott célok elérésében, és összhangban van más uniós szakpolitikákkal is.

(5)             Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban azon összeg meghatározásakor, amelyre az operatív program prioritási tengelyének társfinanszírozási rátája alkalmazandó, a nagyprojekt által termelt nettó jövedelem becsült jelenlegi értékét vették figyelembe.

(6)             Ezért a Kohéziós Alapból származó, a nagyprojektre szánt pénzügyi hozzájárulást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.         A „konvergencia” célkitűzés keretében Magyarország régióiban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és Kohéziós Alapból származó támogatásra vonatkozó „Környezetvédelem és Energia” operatív program részét képező „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” nagyprojekt Kohéziós Alapból származó pénzügyi hozzájárulását a Bizottság jóváhagyja.

2.         A nagyprojekt fizikai tárgyát az I. melléklet határozza meg.

3.         Az összeg, amelyre az operatív program egyes, “Egészséges, tiszta települések” prioritási tengelyének társfinanszírozási rátája alkalmazandó, 81 933 844 EUR.

4.         A nagyprojektre vonatkozó, a Kohéziós Alapból származó pénzügyi hozzájárulás éves terve a II. mellékletben található.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010.6.29.

a Bizottság részéről

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


I. MELLÉKLET

A nagyprojekt fizikai tárgya

CCI 2009HU161PR007

.

1.        A projekt címe: „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése”

2.        A végrehajtásért felelős testület:

2.1.  Név: Érd- és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

2.2.  Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3.        A projekt leírása:

3.1. A projekt fizikai tárgyának általános leírása

A projekt Érden, Diósdon és Tárnokon a szennyvízhálózat meghosszabbítását, valamint Érden a szennyvíztisztító telep 16 300 m3/nap hidraulikai kapacitásra történő bővítését tartalmazza. A szennyvízcsatorna meghosszabbításával további 58 400 fő kerül bekötésre a hálózatba.

3.2. Az infrastrukturális beruházás műszaki leírása

a)    A projekt fizikai tárgyának általános leírása

Szennyvízcsatorna: A szennyvízcsatorna-hálózat kibővítésre kerül Érd, Tárnok és Diósd városi területein. Összesen 28 976 új háztartás kerül bekötésre. Az újonnan megépülő gyűjtőhálózat összesen 442 km hosszú. Felújításra kerül továbbá a meglévő gyűjtőhálózat összesen 9,4 km hosszú szakaszon. Az építési munkák a védett madárfajok fészkelési időszakán kívülre korlátozódnak a Natura 2000 területekhez közeli területeken.

Szennyvízkezelés: Érd jelenlegi szennyvíztisztító telepe fejlesztésre és bővítésre kerül 139 833 lakosegyenérték biológiai, ill. 16 300 m3/nap hidraulikai kapacitásra. A telep teljesíteni tudja majd az érzékeny besorolású területekre vonatkozó tisztítási határértékeket.

Szennyvíziszap-kezelés: A szennyvíziszapot anaerob rothasztással stabilizálják, és mezőgazdasági célokra fogják felhasználni.

b)    Főbb indikátorok (indikatív értékek)

Célérték Mértékegység
Lehetséges háztartási bekötések száma 28 976 darab
Új gravitációs gyűjtőcsatorna (DN 300 és kisebb) 423.7 km
Új nyomott gyűjtőcsatorna (DE 160 és kisebb) 10.4 km
Gravitációs gyűjtőcsatorna felújítása (DN 300 és kisebb) 6.0 km
Új gravitációs főgyűjtő (DN 300 felett) 3.0 km
Új nyomott főgyűjtő (DE 160 felett) 5.2 km
Gravitációs főgyűjtő felújítása (DN 300 felett) 2.5 km
Nyomott főgyűjtő felújítása (DE 160 felett) 0.9 km
Új házi átemelő 71 darab
Felújított házi átemelő 15 darab
Korszerűsített és kibővített szennyvíztisztító telep 1 darab
Települési folyékony hulladékot fogadó műtárgy 1 darab

c)     Az infrastruktúra működtetése

A projekt keretében létrehozott eszközök nem kerülnek a projekt által érintett területen jelenleg az ÉTV Kft-vel érvényben lévő szennyvízgyűjtési és –kezelési szolgáltatói szerződés hatálya alá. A projekt által érintett három település szennyvízgyűjtő és –kezelő rendszere számára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül üzemeltető kiválasztásra az újonnan létrehozott eszközök üzembe helyezésének időpontjáig.

II. MELLÉKLET

A nagyprojektre vonatkozó, a Kohéziós Alapból származó pénzügyi hozzájárulás éves terve

. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kohéziós Alap – (euróban) 0 0 1 982 569 11 905 829 15 572 881 28 583 319 11 599 170Comments Closed

Hozzászólás

az “Megvan a brüsszeli döntés is!”
 1. lázár rózsa szerint:

  Végre, hajrá, hajrá, csak már látnám a kezdést, akkor talán lenne vége is!

 2. Hantos István szerint:

  Gratulálok. Köszönjük.
  Csak így tovább. Hajrá Érd.

 3. Lócsiné Rajnák Mária szerint:

  Már régen várjuk, főleg a végét!!!!

 4. Jánosi íGyörgy szerint:

  szeretném látni a kezdést a városnak sok fölösleges pénzze lehet mivel a lőcsei utat csatorna építés elött le aszfaltozták

 5. Simó Károly szerint:

  Kedves Jánosi György!

  A Lőcsei út felújítására egy pályázat keretében kerül sor, amit még tavaly nyert meg az önkormányzat. 50 millió Ft támogatást lehetett kapni. A pályázat szerint a munkát be kell fejezni és a pénzzel el kell számolni idén szeptemberig.

  Az volt a terv, hogy a “nagy” csomagból kiemelve ezen a részen előbb meglesz a csatorna (az egyik pályázatból) és utána lesz meg az út (a másik pályázatból). Sajnos az erre kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, erről itt olvashat: https://www.erdicsatornazas.hu/2010/04/uj-kozbeszerzesi-eljaras-indul-az-e-i-utem-eseten/

  Ezek után két döntési lehetősége volt az önkormányzatnak:
  a. Lemond a Lőcsei út megépítéséről (és az erre megítélt 50 millió Ft-ról) és csak a csatorna építés valósul meg, amikor a “nagy” közbeszerzés eredményes lesz. Ennek keretében csak korlátozott mértékben lehet utat építeni, inkább helyreállításra van lehetőség.

  b. Megépíti most az utat, majd a csatorna építés során olyan technológiákat alkalmaz, amely biztosítja azt, hogy a most megépített útban a lehető legkevesebb kárt okozzon és akkor úthelyreállításra kevesebb pénz kell..

  Tekintve, hogy a Lőcsei az egyik legforgalmasabb út Érden, a b. verzió tűnt ésszerűbbnek.

 6. Fekete Árpád szerint:

  Mielőbbi sikeres kezdést, és sok sikert mindannyiunknak!
  Köszönjük az áldozatkész munkát, -amit Simó Károly, és munkatársai végeznek!

 7. Andreas szerint:

  Gratulálok én is… Most már tényleg “csak” érvényes kivitelezői pályazatók kellenek..

  Lenne a városnak még több pénze is kedves volt Sport-miniszter ha lett volna rendes lobbi az elmult 8 évben a T-Házban

 8. gábor szerint:

  A Lőcsei út melletti két párhuzamos út mint gyüjtőcsatorna lehet-e megoldás?

 9. gábor szerint:

  Arra gondoltam nem a Lőcsei alatt húzodna a főgyüjtő vezeték hanem a mellette futó két párhuzamos úton.Igy a bekötések is elkerülnék a főutat,nem kellen megbontani.
  Persze abban az esetben ha megoldható.

  • Simó Károly szerint:

   Természetesen minden megoldást megvizsgálnak a műszakisok és természetesen van arra is megoldási javaslat, hogy ne kelljen a Lőcsei út közepét megbontani és be lehessen kötni minden Lőcsei úton fekvő ingatlant.