A tavalyi évet értékelte tavaszi ülésésén a Küldöttgyűlés

A május 23-án tartott Küldöttgyűlésen a társulati tagokat képviselő küldöttek elfogadták a Társulat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és 2011. évi költségvetés keretszámait. Ez évtől kezdődően a Társulat könyvvizsgálatát a küldöttek döntése alapján a Kont Horizont Kft végzi. A törvényi változásokat követve illetve néhány technikai követelménynek megfelelően módosult a Társulat Alapszabálya is.

A Mérleget és Eredménykimutatást, valamint a a Kiegészítő Mellékletet a linkekre kattintva érheti el.

Az alábbiakban a tavaly elfogadott költségvetési keretekhez képest a megvalósult tényszámokat közöljük:

2010. évi kiadás tervezet és tényadatok
ezer Ft-ban


Tervezett Megvalósult
I. Személyi kiadások és járulékok 12 798 11 179

Bérjellegű költségek 11 160 9 874

Cafetéria 1 638 1 305
II. Járulékok 3 590 2 886
III. Irodai költségek 3 910 3 814

Bérleti díj, karbantartási költség 2 500 2 117

Rezsi ( villany, gáz, fűtés, stb..) 900 411

Telefon, internet, számítástechnikai szolg. 360 630

Biztonságtechnika, takarítás
119

Iroda, fogyóeszköz 150 537
IV. Működési költség 13 000 13 988

Postaköltség 4 000 3 922

Banki költségek 6 500 7 809

Nyomdaköltségek ( levél, csekk ), szállítás, utazási és kiküldetési ktsg. 2 000 1 929

Takarnet 500 328
V. Egyéb költségek 3 900 3 259

Jogi, üzletviteli tanácsadás 1 100 1 090

Könyvelés 2 500 1 838

Különféle egyéb szolgáltatás 300 331

Összesen 37 198 35 126
VI. Tartalék 13 000 6 593
Iroda váltás 12 000 6 593
Egyéb 1 000 0Összesen tartalékkal 50 198 41 719
VII. Pénzeszköz átadás beruházásra 400 000 0
2010. évi bevétel tervezett és tényadatok


I. Kamat jellegű 20 000 31 571
II. LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak 240 000 230 662
III. Egyéb bevételek (régi iroda kapcsán)
3 997

Összesen 260 000 266 230
2010. évi pénzáramlás (cashflow) tervezet és tényadatokNyitó pénzeszköz: 404 000 403 960

Kiadások -450 198 -41 719

-ebből pénzeszköz átadás beruházásra -400 000 0

-ebből működés, beruházás -50 198 -41 719

Bevételek 260 000 266 230

Záró pénzeszköz 213 802 628 471

Lakossági LTP számlák egyenlege 248 138 493 618

Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 461 940 1 122 089


Comments Closed

Hozzászólások lezárva