Hamarosan zárul az ajánlattételi lehetőség a közbeszerzési eljárásban

Korábban beszámoltunk róla, hogy az EU-s pénzek igénybevételével zajló térségi szennyvíz projekt megvalósítása a kiviteli tervek készítésével 2009 augusztusban megkezdődött. Ettől a dátumtól kezdődően fennáll a beruházó Társulás kötelezettsége, hogy időről időre rendszeres előrehaladási jelentést (ú.n. „Projekt Előrehaladási Jelentést” -PEJ) készítsen és adjon be a Közreműködő Szervezethez. Kovács Péter Barna projektvezetőt kérdeztük.

-Milyen eredménnyel zárult a legutóbbi Jelentés ellenőrzése?

Örömmel mondhatom, hogy hiánypótlás és kifogás nélkül újból elfogadták az előrehaladási jelentésünket. Azért mondom, hogy újból, hisz a tavasszal beadott jelentésünket is ugyanígy fogadták el. Ez azt is jelenti, hogy nem hiába igyekszünk minden erőnkkel azért, hogy a projekt megvalósítása során mindent pontosan a szabályoknak megfelelően és a tervezett ütemezés szerint valósítsunk meg.

-Miről kell beszámolni egy-egy ilyen jelentésben?

Jelen esetben arról kellett beszámolnunk, hogy hol tart a megkezdett munka, a kiviteli szintű tervek készítése hogyan zajlott le. Az elmúlt fél évben gőzerővel azon dolgoztunk, hogy kiírhatók legyenek a kivitelezésre a közbeszerzések. Ez meg is történt, lassan lejár a beadási határidő mind a csatorna hálózat építés, mind a szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója tárgyában. Szintén megjelent a felhívás a a FIDIC mérnöki valamint műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri munkákra. Előkészítés alatt van a többi tender is.

-Hogyan zajlik a projekt pénzügyi lebonyolítása?

Amint arról korábban is beszámoltunk, a támogatás első részletei már megérkeztek Érdre. Ez azt jelenti, hogy a projektben tervezett költségek egy részét már megtérítette az EU. Azóta az ütemezésnek megfelelően újabb kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelynek elbírálása folyamatban van. Tudni kell, hogy ahhoz, hogy a projekt érdekében felmerült számlák kifizethetők legyenek EU-s pénzből, az szükséges, hogy az önrészt előbb át kell utalni. Mi minden esetben úgy járunk el, hogy felhívjuk a projektben érintett önkormányzatokat, hogy a rájuk eső önrészt fizessék be, ezt átutaljuk, majd ezután jön a kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet irányába. Úgy tűnik, jól működő rendszert sikerült felállítanunk, amely kisebb korrekciókkal, de működőképes lesz az elkövetkező években is.

-Milyen szempontokra kell még figyelni a beruházónak?

Amint arra a korábbi helyszíni ellenőrzések során is felhívták a figyelmet, fokozottan számon kérik az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági követelményeknek való megfelelést. A pályázatban tett vállalásainknak eddig eleget tudtunk tenni, erről is beszámolhattunk. Az elkövetkezőkben azonban vannak még feladatok, például Érd esetében év végéig el kell majd készíteni a Local Agenda 21 programot, a helyi fenntartató fejlődés programját.

-Melyek a következő lépések?

Mint említettem, hamarosan lezárul az ajánlattételi határidő a kivitelezési munkálatokra. Arra számítunk, hogy az ország legnagyobb cégei mind részt fognak venni a versenyben, hisz a jelenleg az országban futó szennyvízes projektek közül az érdi a legnagyobb. Ez azt is jelenti, hogy több száz oldalas ajánlatokat kell majd az elkövetkező hetekben értékelnünk úgy műszakilag, mint pénzügyileg. Reméljük, a verseny megteszi majd a hatását és a legszínvonalasabb és legjobb pénzügyi ajánlatot választhatjuk ki!


Comments Closed

Hozzászólások lezárva