Jogszabályi változások kellenek a gyorsabb haladáshoz!

Nemrég az Érdi Újság hasábjain is megjelent az a levél, amelyben egy érintett ingatlantulajdonos arról érdeklődött, hogy kik képviselik az érdi ingatlantulajdonosokat a csatornázási program során és milyen tapasztalattal rendelkeznek. Ennek nyomán (is) indított sorozatunkban igyekszünk bemutatni az Érdi Csatornamű Társulat tisztségviselőit, akik egyéb teendőik mellett vállalták a tulajdonosok érdekében végzett munkát. Alábbiakban a dr. Buttinger Antallal, az Intéző Bizottság tagjával  készült beszélgetést olvashatja.

-Milyen megfontolásból vállalt tisztséget a Társulat vezetésében? Mennyire ismeri az érdi közműhelyzetet?

Azt gondolom, hogy a felkérést a Csatorna Társulat Intéző Bizottságában való részvételre elsősorban végzettségem miatt kaptam. Gépészmérnök és vízellátás- csatornázás szakmérnök diplomával, valamint műszaki doktori címmel rendelkezem. Feltételezem, közrejátszott ebben még az is, hogy az első szabadon választott Képviselő Testületben (1990-1994 között) alpolgármester voltam, melynek során a város közműveivel kapcsolatos fejlesztéseket (ivóvízhálózat, gázhálózat fejlesztés, szennyvíztisztító korszerűsítése, csatornahálózat fejlesztésének koncepcióterve, stb.) kellett irányítanom és ellenőriznem. Tekintettel arra, hogy több, mint 30 éve tervezőként, majd a rendszerváltozás után vállalkozóként dolgozom a vízellátás-csatornázás területén, érdeklődéssel figyelem a közművesítési munkákat, fejlesztési elképzeléseket, így tisztában vagyok a város jelenlegi közműellátottságával is.

-Milyen más projekteket ismer szakmai munkájából kifolyólag? Milyen tapasztalatok hasznosíthatók?

Az egész ország területén – más településeken – Európai Uniós támogatottságú projektek közül a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához szükséges víztisztítási feladatokat tartalmazó projektekben veszek rész folyamatosan. Saját cégem ezeknél a projekteknél az előkészítésben és a lebonyolításban is részt vesz. Mindenhol azt tapasztaljuk, hogy jóval hosszabb az előkészítési munkák ideje (minimum 2-3 év), és általában rövidebb idő alatt (1-2 év) végzik el a kivitelezést. Ez természetesen nagyban függ a munkák nagyságától is. Véleményem szerint ez nem minden esetben kellene így legyen. A mostani helyzet a jelenlegi túl bürokratikus ügymenetnek és jogszabályi előírásoknak tudható be, melyen nemzeti szinten, jogszabályi változtatásokkal feltétlenül javítani kellene.

-Szakmai tapasztalata alapján hogyan látja, milyen az előkészítettsége az érdi projektnek?

Néhány kisebb – főleg tervezési – hiányosság mellett a projekt előkészítése megfelelőnek mondható. Ha azonban az érdi csatornázási (szennyvíttisztítási) projektet a gondolat felmerülésétől – tehát a 90-es évek végétől – nézzük, akkor egy rendkívül elhúzódó, sokszor tévútra vezetett projekt előkészítést láthatunk. Emlékezetes, hogy az előző városvezetés még a Fővárossal közösen megvalósuló megoldás mellett állt ki. Mára láthatjuk, hogy ez tévút volt. Szerencsére az új Közgyűlés már a város érdekeit szem előtt tartó, saját szennyvíztisztítójának bővítése és a kistérségi összefogással épülő csatorna hálózat építése mellett döntött. Ez felgyorsította a projekt előkészítését is, így az elmúlt két évben sikerült eljutni a kezdésig.

-Milyen tapasztalatai vannak a Társulat működésével kapcsolatban?

A Társulat véleményem szerint szervezetten, jól működik. Az Intéző Bizottság havonta legalább egy alkalommal megtárgyalja az aktuális feladatokat, de szükség esetén előfordulnak rendkívüli összejövetelek is. A lakosság feladatairól igen gyors és pontos a tájékoztatás, különösen az adminisztratív munkát végzők, a lakossággal kapcsolatot tartó ügyintézők végzik nagyon lelkiismeretesen embert próbáló munkájukat. Leterheltségüket látva, feltétlenül szükségesnek látszik e létszám növelése.

Jó lenne a Társulatnak az eddigieknél még szorosabb kapcsolatot tartani a beruházást lebonyolító Társulással, a Tervezőkkel, hiszen a lakosság elképzelései, a gyakorlatban jelentkező problémák nagy része a Társulatnál csapódik le. Tekintettel arra, hogy a csatlakozó tulajdonosok igen komoly terhet vállalnak a beruházásból, a kivitelezés során minden esetben meg kell találni a számukra legmegfelelőbb, és a beruházó számára még elfogadható megoldást.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva