Küldöttgyűlés április 29-én

Az Intéző Bizottság 2010 április 29-én 18,00 órára hívta össze a Társulat rendes éves Küldöttgyűlését. Az elmúlt időszakról szóló beszámoló mellett a tervek szerint megvitatják az idei évre szóló költségvetési tervet is valamint tájékoztatást kapnak a csatornázási projekt előrehaladásáról.

Alábbiakban olvashatja a küldöttek részére készített beszámolót:

Az egyszerűsített éves beszámolót  ide kattintva letöltheti.

A kiegészítő mellékletet ide kattintva letöltheti.

Tisztelt Küldöttek!

A tavalyi évben az első féléves tevékenységünkről a 2009. október 1-én tartott Küldöttgyűlésünkön számoltam be. A legutóbbi küldöttgyűlés óta történt fontosabb eseményeket az alábbiakban foglalom össze :

1.Egyösszegű befizetések, részlefizetési kérelmek

Amint azt legutóbbi beszámolómban is jeleztem, 2009 október hónap folyamán elküldtük az egyösszegű befizetésekre a felhívást azon társulati tagok részére, akik nem kezdték el a részletfizetést. A befizetési határidő a Küldöttgyűlés által is jóváhagyott 2009. október 30. volt. A felszólító leveleket az alábbi kategóriába sorolható társulati tagok kapták:

a.) Társulat szervezése során egyösszegű befizetést vállaló tagok

b.) LTP-s konstrukcióban fizetést vállaló tagok, akik azonban nem kezdték meg a

befizetést.

c.) Társulat szervezése során nem reagáltak, de szerepeltek a tagnyilvántartásban

d.) Jogi személy társulati tagok

A levélben jeleztük azt is, hogy a Küldöttgyűlés döntésének megfelelően lehetőség van részletfizetést kérni, ha egyösszegű befizetéssel „utolérik” az addig LTP konstrukcióban fizető társulati tagokat.

A több mint 6.000 kiküldött levél nyomán óriási forgalom volt az ügyfélszolgálati irodában. Voltak olyan napok, hogy telefonon és személyesen több százan próbáltak egyszerre ügyet intézni. Két állandó munkatársunk mellett az elnök és elnökhelyettes is ügyfélszolgálatot teljesített, azonban sokszor így sem győztük. Többen méltatlankodtak, hogy egy ekkora ügyfélforgalommal rendelkező Társulatnak miért nincs nagyobb irodája és több ügyintézője.

Tartalmi kérdésekben újból előjöttek a társulat szervezése során már megismert kérdések. El kellett magyarázni sok társulati tagnak, hogy a tagság akkor is kötelező, ha ő nem vett részt a megalapításban, ugyanúgy fizetni kell annak is, aki kifejezetten ellenzi a csatornázást. Sokan azt állították, hogy soha nem hallottak a csatornázási programról, kétségbe vonták azt, hogy egyáltalán lesz-e valami a beruházásból, illetve korábban soha nem tapasztalt agresszív viselkedésű ügyfelek is megjelentek az ügyfélszolgálati irodában.

Letölthetővé tettük a részletfizetési kérelmet honlapunkról, így sokan voltak, akiknek nem kellett kivárni a személyes ügyintézést, el tudták mindezt intézni postán, illetve e-mailben is. Az Intéző Bizottság több körben, a beérkezett részletfizetési kérelmek számának függvényében ülésezett és szinte kivétel nélkül jóváhagyta a részletfizetési kérelmeket. Összesen két kérelem került elutasításra. Ennek az volt az oka, hogy tulajdonképpen nem részletfizetést kértek ezek a társulati tagok, hanem feltételeket szabtak, miszerint csak akkor fizetnek, ha az általuk meghatározott feltételek teljesülnek.

Kb. 50 olyan kérelem érkezett, amelyben azt jelezték, hogy számukra a kb. 40.000 Ft-os induló részlet is megterhelő, nem tudják egyben ezt sem kifizetni. Azt kérték, hogy fizethessék ezt is részletekben, akkor tudnák vállalni a további részletfizetést. Mivel erre nem volt felhatalmazása az Intéző Bizottságnak, ilyen kérelmeket nem tudtunk jóváhagyni.

A Posta nagy számban hozott vissza kézbesíthetetlen leveleket. Ezekből kiderült, hogy melyek nagy valószínűséggel azok az esetek, ahol a tulajdonos nem az ingatlan címén lakik.

2. Szerződést kötöttünk a földhivatali nyilvántartást kezelő ’’Takarnet’’ rendszerrel és a visszatért levelek (értesítések) esetén egyenként lekértük az adott ingatlanok tulajdoni lapjait, ebből kiderült a tulajdonosok címe.

Később, 2010 január hónap folyamán újabb levelet küldtünk azoknak, („Második felszólítás”) akik nem fizették be a hozzájárulást és nem is kértek részletfizetést. Ennek nyomán is többen jelentkeztek és kezdtek el fizetni. A problémák, amellyel az ügyfélszolgálatot megkeresték, nagyjából ugyanazok voltak mint korábban, kiegészülve azzal, hogy sokan nehezményezték, miért jeleztük másodikként a levelet, amikor állításuk szerint ők még nem kaptak egyetlen értesítést sem.

A két körben kiküldött levelek nyomán elmondható, hogy az alábbi befizetések történtek 2010 március 15-ig:

-egy összegben befizetett: 1.170 egység

-részletfizetést kért: 1.190 egység

-nem fizetett és nem kért részletfizetést: 3.891 egység.

A nem fizető társulati tagok esetén a törvény szerint a jegyző fogja behajtani az érdekeltségi hozzájárulást.

2. Adatbázisok pontosítása

Gyakori ügytípus volt az ügyfélszolgálaton az, hogy -mint kiderült- az adatbázisban sok ingatlan két ügyfélszámon is szerepelt, ezen ingatlanok tulajdonosai nem értették, hogy ha fizetik az LTP részleteket, miért kaptak egyösszegű felszólítást.

Az ilyen esetek azért fordulhattak elő, mert a társulat megalakulásakor összeállított tagjegyzék alapvetően a földhivatali nyilvántartás szeribnt készült el. Sajnos kiderült, hogy a földhivatali adatok -Érden sem- a legpontosabbak. A kiinduló adatok alapján a szervező cég munkatársai megpróbálták beazonosítani azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosai szándéknyilatkozatot írtak alá. Ekkora mennyiségű adatnál azonban (több mint 17.000 ingatlan) az automatizált adatfeldolgozás nem tudta azonosítani azokat az eseteket, amikor a földhivatalnál a férj szerepelt, míg a Belépési nyilatkozatot a feleség írta alá, vagy ha az ingatlan egy másik házszám alatt szerepelt vagy másik utcára volt a valóságban számozva.

Ezen jelzések alapján nyilvántartásunkat pontosítani kellett.

3. Ügyfélszolgálati forgalom

A két nagyobb „kampányszerű” forgalomnál bebizonyosodott, hogy a jelenlegi ügyfélszolgálati iroda csak korlátozottan képes ellátni funkcióját. Sokszor több órás sorok voltak, az ügyfelek sokasága az utcán várakozott és a szűk helyiségben a zsúfoltság miatt nem volt lehetőség a kulturált ügyfélforgalomra sem.

Egy másik okozata a nem megfelelő ügyfélszolgálati irodának az volt, hogy a hosszú várakozási idő miatt az amúgy is türelmetlen ügyfelek közül néhány a többiek idegesítésével,

Rémhírek terjesztésével töltötték az időt. Így többször észlelték munkatársaink, hogy egész csoportok fordultak vissza és mentek haza azok közül, akik olyan szándékkal érkezetek, hogy szeretnék elkezdeni a részletfizetést. Ezáltal becsülhetően sokan vannak olyanok, akik nem bírták kivárni azt, hogy megkapják munkatársainktól a szakszerű és pontos tájékoztatást. Így aztán az utcán a rosszindulatú, vagy fél információk alapján negatív attitűd alakult ki részükről a csatornázási programmal kapcsolatban.

Jelenlegi irodánk az Alispán u. 8 alatt a földszinti helyiségek közül az egyik legkisebb. Az irodák legnagyobb részét az önkormányzati Társulás használja. A csatornázás effektív elkezdésével és a műszaki munkatársak munkába állásával az ő helyigényük is jelentősen növekszik.

Ezért felmerült annak szükségessége, hogy másik helységet keressünk. Több lehetőséget is megvizsgáltunk, fontos szempont volt azonban, hogy az új ügyfélszolgálati iroda jól megközelíthető legyen tömegközlekedéssel is és az idősek számára is, valamint a költségek se legyenek túlzóak.

Kedvező lehetőség volt a Mária utca elején levő, önkormányzati telken elhelyezkedő irodák valamelyikének megvétele. Az Intéző Bizottság egyhangú döntése alapján tárgyalásokat is folytattunk, végleges megoldás azonban eddig még nem körvonalazódott.

A következő nagyobb ügyfélszolgálati forgalom, illetve a kivitelezési munkák megkezdése előtt azonban mindenképpen megfelelő megoldást kell találnunk a kulturált és mindenki számára elfogadható ügyfélszolgálat kialakítására.

Fenti okok miatt szükségesnek tartjuk a létszám bővítését is. Bebizonyosodott, hogy az ugrásszerűen megnőtt ügyszám, a hatalmasra duzzadt levelezési kötelezettség, valamint a betegségek, szabadságok, irodán kívüli ügyintézői feladatok miatt egy fő létszámbővítés szükséges.

A telefonos ügyfélszolgálat kiegészítésére igénybe vettük külső üzenetközvetítő szolgáltatásait. Ennek az oka az, hogy nagyon gyakran, miközben az ügyintéző telefonál vagy személyesen ügyféllel tárgyal, nem tudja fogadni a bejövő hívásokat. Ezekben az esetekben az üzenetközvetítő röviden rögzíti a hívás célját és a hívó elérhetőségét, ezáltal később az ügyintézők vissza tudják hívni az érdeklődő társulati tagokat és meg tudják beszélni a problémákat.

A postai levélben írt válaszok esetén a zsúfoltabb időszakokban sajnos nem minden esetben sikerült tartani a 30 napos ügyintézési határidőt, bár igyekeztünk minden – nem gyalázkodó hangnemben és céllal írt – érdemi felvetést tartalmazó levelet megválaszolni a lehető legrövidebb időn belül.

4. LTP számlakivonatok

A jogszabályoknak és üzletszabályzatnak megfelelően a megtakarítási év elteltével az OTP LTP megigényli az Államkincstártól az állami támogatást, majd ennek jóváírása után éves számlakivonatot küld a takarékoskodónak. Az első ilyen típusú leveleket 2010 januárban küldték ki, amelynek nyomán szintén megnőtt az ügyfélforgalom.

Sokan ugyanis nem értették, hogy ha ők havonta 2.605 Ft-ot fizetnek, akkor az LTP számlájukon miért 1.670 Ft jelenik meg, illetve hol van a havi befizetés másik része?

Információink vannak arról, hogy sajnálatos módon a városban jól körülhatárolható körök elkezdték a pletykákat terjeszteni arról, hogy a különbség eltűnt és elkezdték lázítani a fizetőket.

Minden egyes befizetett 2605 Ft-ból tehát 1820 Ft átutalásra kerül az LTP számlára. Ebből havonta 150 Ft a számlavezetési díj, a fennmaradó 1670 Ft a megtakarítás összege.

A beérkezett nagyszámú kérdés alapján a sajtón keresztül is tájékoztattuk az érintetteket, hogy minden úgy történik, ahogy azt a társulat szervezésekor illetve a megalakuláskor eldöntötte a közgyűlés. A Belépési Szándéknyilatkozatban is ebben a felosztásban szerepelnek az összegek, azaz a havi 2605Ft-ból kamat és működési költség céljából 785 Ft a Társulatnál marad.

Igyekeztünk tisztázni azt is, hogy NEM kerül havonta 785 Ft-ba minden egyes tagnak a Társulat működése, ennek az összegnek legnagyobb részét a banki finanszírozás költségeire irányozta elő az alakuló közgyűlés.

A Társulatnál maradó összegek az eredeti szándéknak megfelelően, hiánytalanul megvannak a Társulat bankszámláján. Ezt akkor fogjuk felhasználni, amikor a beruházás céljaira a pénzügyi ütemezés szerint szükség lesz kamatfizetés céljából.

5. Online egyenleg ellenőrzés, folyamatos monitoring, felszólítások küldése

A nagyszámú telefonos és személyes egyenleg-egyeztetési igényt látva fejlesztettük informatikai rendszerünket és decembertől kezdődően a Társulat weboldalán (www.erdicsatornazas.hu) az ügyfélszám megadásával elérhető minden egyes részletfizető társulati tag számára a befizetései listája, valamint az aktuális egyenleg.

Rendszeresen figyeljük a havi befizetéseket. Legutóbb februárban küldtünk felszólító levelet azok részére, akik nem fizették be a havi részleteket.

6. Ingatlan felmérések, tapasztalatok, intézkedések

A kiviteli terveket készítő tervező cég megbízottai felmérték az egyes ingatlanokat és bejelölték, hogy hol lesz a bekötés helye az ingatlanon. E tevékenység során sok panasz érkezett. Sajnálatos módon sokszor nem sikerült a kapcsolatfelvétel a tulajdonosokkal, ezért a felmérők azt jelölték be a bekötés helyeként, ami az utcáról, közterületről megállapítva a legjobb megoldás lehet. A beruházó Társulás közlése szerint ezen még egészen a beruházás megkezdéséig lehet módosítani.

7. Utólagos rákötés szabályozása önkormányzati rendeletben

A társulat alakuló Közgyűlésén született határozatnak végre sikerült érvényt szerezni. Érd MJV Közgyűlése két fordulóban tárgyalta és 13/2010. (II.26.) szám rendeletében szabályozta az utólagos rákötések kérdéskörét. Ezek szerint azok, akik nem tagjai a Társulatnak és nem fizetnek érdekeltségi hozzájárulást, 300.000 Ft utólagos csatlakozási díjat kötelesek fizetni egységenként. Ez a rendelet rendezi megnyugtatóan azt a kérdést is, ahol egy helyrajzi számon több egység van. Ezek szerint ha valamelyik egység nem lépett be a Társulatba, akkor ők a társulati 250.000 Ft helyett 300.000 Ft díjat fognak fizetni. Az így befolyó pénzeket elkülönítetten kezeljük és a szennyvízhálózatra való rákötés és a hálózat fejlesztése céljából lehet majd felhasználni („Szennyvízhálózat Fejlesztési Alap”).

8. Szociális és pályázati támogatási rendszer önkormányzati rendeletben

Szintén problémát jelentett, hogy a felszólító leveleinkre jelentkeztek olyanok, akik elsősorban szociális problémák miatt, sem egyben, sem részletekben nem tudják fizetni a hozzájárulást. Ezeket a kéréseket átküldtük az Önkormányzathoz. Részt vettünk egy másik helyi rendelet előkészítésében is, amely elsősorban arra szolgál, hogy ilyen esetekben támogatást nyújtson . A rendelet szerint visszatérítendő támogatást kaphat az, aki megfelel a jogosultsági kritériumoknak és vállalja jelzálog bejegyzését ingatlanára.

Szintén a javaslatunkra kidolgozott 14/2010. (II.26.) számú helyi rendelet teremti meg annak lehetőségét, hogy a pénzügyi alapokban megjelenő összegek függvényében pályázati úton támogatást lehessen kérni a későbbiekben a belső bekötések kivitelezésére. A rendelet szerint a visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költséghez viszonyítva legfeljebb 50.000 Ft lehet.

9. Lakossági tájékoztatási tevékenység: újság, ügyfélszolgálat, internet, tájékoztató levelek, Érd Tv

Annak érdekében, hogy az érintettek a lehető legtöbb információ birtokában legyenek, heti rendszerességgel tájékoztatást nyújtottunk az aktuális fejleményekről a helyi sajtón keresztül. Ezekkel egyúttal igyekeztünk elejét venni a rosszindulatú vagy félreértésből eredő pletykák terjedésének.

Minden olyan levél esetén, amelyet rendszeresen küldünk a társulati tagoknak, igyekszünk a legaktuálisabb történésekről hírt adni annak érdekében, hogy növeljük a beruházás iránt pozitív hozzáállást tanúsítók számát.

10. Csekkek postázása

A megszokott ütemezésben, 2009 szeptemberét követően 2010 március hónap folyamán is postáztuk a következő félévre szóló csekkeket.

11. Pénzügyek, számlán levő pénz

2009 év folyamán 92.843 befizetési tranzakciót dolgoztunk fel. Ez összesen 636.852.145 Ft befizetést jelentett egész évben. Az LTP számlákra átutaltunk 232.965.533 Ft-ot.

A beszámoló készítésének időpontjáig (2010 első negyedévben) újabb befizetések érkeztek, ezek feldolgozása folyamatos. 2009 március 29-én a Társulat bankszámláin levő, készpénz jellegű egyenleg 503.098.594 Ft volt.

12. Beruházás

2010 első napjaiban megjelent az E-I („nulladik”) ütem közbeszerzési felhívása. A beadási határidő március 8 volt, amelyre 14 jelentkező adta be ajánlatát. Az értékelésben a Társulat képviselője is részt vesz, eredményhirdetés április hónap folyamán várható.

Kérem a beszámoló elfogadását!

2010. március 29.

Szabó Béla

elnök

Tisztelt Küldöttek!

A tavalyi évben az első féléves tevékenységünkről a 2009. október 1-én tartott Küldöttgyűlésünkön számoltam be. A legutóbbi küldöttgyűlés óta történt fontosabb eseményeket az alábbiakban foglalom össze :

  1. Egyösszegű befizetések, részlefizetési kérelmek

Amint azt legutóbbi beszámolómban is jeleztem, 2009 október hónap folyamán elküldtük az egyösszegű befizetésekre a felhívást azon társulati tagok részére, akik nem kezdték el a részletfizetést. A befizetési határidő a Küldöttgyűlés által is jóváhagyott 2009. október 30. volt. A felszólító leveleket az alábbi kategóriába sorolható társulati tagok kapták:

a.) Társulat szervezése során egyösszegű befizetést vállaló tagok

b.) LTP-s konstrukcióban fizetést vállaló tagok, akik azonban nem kezdték meg a

befizetést.

c.) Társulat szervezése során nem reagáltak, de szerepeltek a tagnyilvántartásban

d.) Jogi személy társulati tagok

A levélben jeleztük azt is, hogy a Küldöttgyűlés döntésének megfelelően lehetőség van részletfizetést kérni, ha egyösszegű befizetéssel „utolérik” az addig LTP konstrukcióban fizető társulati tagokat.

A több mint 5.000 kiküldött levél nyomán óriási forgalom volt az ügyfélszolgálati irodában. Voltak olyan napok, hogy telefonon és személyesen több százan próbáltak egyszerre ügyet intézni. Két állandó munkatársunk mellett az elnök és elnökhelyettes is ügyfélszolgálatot teljesített, azonban sokszor így sem győztük. Többen méltatlankodtak, hogy egy ekkora ügyfélforgalommal rendelkező Társulatnak miért nincs nagyobb irodája és több ügyintézője.

Tartalmi kérdésekben újból előjöttek a társulat szervezése során már megismert kérdések. El kellett magyarázni sok társulati tagnak, hogy a tagság akkor is kötelező, ha ő nem vett részt a megalapításban, ugyanúgy fizetni kell annak is, aki kifejezetten ellenzi a csatornázást. Sokan azt állították, hogy soha nem hallottak a csatornázási programról, kétségbe vonták azt, hogy egyáltalán lesz-e valami a beruházásból, illetve korábban soha nem tapasztalt agresszív viselkedésű ügyfelek is megjelentek az ügyfélszolgálati irodában.

Letölthetővé tettük a részletfizetési kérelmet honlapunkról, így sokan voltak, akiknek nem kellett kivárni a személyes ügyintézést, el tudták mindezt intézni postán, illetve e-mailben is. Az Intéző Bizottság több körben, a beérkezett részletfizetési kérelmek számának függvényében ülésezett és szinte kivétel nélkül jóváhagyta a részletfizetési kérelmeket. Összesen két kérelem került elutasításra. Ennek az volt az oka, hogy tulajdonképpen nem részletfizetést kértek ezek a társulati tagok, hanem feltételeket szabtak, miszerint csak akkor fizetnek, ha az általuk meghatározott feltételek teljesülnek.

Kb. 50 olyan kérelem érkezett, amelyben azt jelezték, hogy számukra a kb. 40.000 Ft-os induló részlet is megterhelő, nem tudják egyben ezt sem kifizetni. Azt kérték, hogy fizethessék ezt is részletekben, akkor tudnák vállalni a további részletfizetést. Mivel erre nem volt felhatalmazása az Intéző Bizottságnak, ilyen kérelmeket nem tudtunk jóváhagyni.

A Posta nagy számban hozott vissza kézbesíthetetlen leveleket. Ezekből kiderült, hogy melyek nagy valószínűséggel azok az esetek, ahol a tulajdonos nem az ingatlan címén lakik.

2

Szerződést kötöttünk a földhivatali nyilvántartást kezelő ’’Takarnet’’ rendszerrel és a visszatért levelek (értesítések) esetén egyenként lekértük az adott ingatlanok tulajdoni lapjait, ebből kiderült a tulajdonosok címe.

Később, 2010 január hónap folyamán újabb levelet küldtünk azoknak, („Második felszólítás”) akik nem fizették be a hozzájárulást és nem is kértek részletfizetést. Ennek nyomán is többen jelentkeztek és kezdtek el fizetni. A problémák, amellyel az ügyfélszolgálatot megkeresték, nagyjából ugyanazok voltak mint korábban, kiegészülve azzal, hogy sokan nehezményezték, miért jeleztük másodikként a levelet, amikor állításuk szerint ők még nem kaptak egyetlen értesítést sem.

A két körben kiküldött levelek nyomán elmondható, hogy az alábbi befizetések történtek 2010 március 15-ig:

-egy összegben befizetett: 1.170 egység

-részletfizetést kért: 1.190 egység

-nem fizetett és nem kért részletfizetést: 3.891 egység.

A nem fizető társulati tagok esetén a törvény szerint a jegyző fogja behajtani az érdekeltségi hozzájárulást.

2. Adatbázisok pontosítása

Gyakori ügytípus volt az ügyfélszolgálaton az, hogy -mint kiderült- az adatbázisban sok ingatlan két ügyfélszámon is szerepelt, ezen ingatlanok tulajdonosai nem értették, hogy ha fizetik az LTP részleteket, miért kaptak egyösszegű felszólítást.

Az ilyen esetek azért fordulhattak elő, mert a társulat megalakulásakor összeállított tagjegyzék alapvetően a földhivatali nyilvántartás szeribnt készült el. Sajnos kiderült, hogy a földhivatali adatok -Érden sem- a legpontosabbak. A kiinduló adatok alapján a szervező cég munkatársai megpróbálták beazonosítani azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosai szándéknyilatkozatot írtak alá. Ekkora mennyiségű adatnál azonban (több mint 17.000 ingatlan) az automatizált adatfeldolgozás nem tudta azonosítani azokat az eseteket, amikor a földhivatalnál a férj szerepelt, míg a Belépési nyilatkozatot a feleség írta alá, vagy ha az ingatlan egy másik házszám alatt szerepelt vagy másik utcára volt a valóságban számozva.

Ezen jelzések alapján nyilvántartásunkat pontosítani kellett.

3. Ügyfélszolgálati forgalom

A két nagyobb „kampányszerű” forgalomnál bebizonyosodott, hogy a jelenlegi ügyfélszolgálati iroda csak korlátozottan képes ellátni funkcióját. Sokszor több órás sorok voltak, az ügyfelek sokasága az utcán várakozott és a szűk helyiségben a zsúfoltság miatt nem volt lehetőség a kulturált ügyfélforgalomra sem.

Egy másik okozata a nem megfelelő ügyfélszolgálati irodának az volt, hogy a hosszú várakozási idő miatt az amúgy is türelmetlen ügyfelek közül néhány a többiek idegesítésével,

Rémhírek terjesztésével töltötték az időt. Így többször észlelték munkatársaink, hogy egész csoportok fordultak vissza és mentek haza azok közül, akik olyan szándékkal érkezetek, hogy szeretnék elkezdeni a részletfizetést. Ezáltal becsülhetően sokan vannak olyanok, akik nem bírták kivárni azt, hogy megkapják munkatársainktól a szakszerű és pontos tájékoztatást. Így aztán az utcán a rosszindulatú, vagy fél információk alapján negatív attitűd alakult ki részükről a csatornázási programmal kapcsolatban.

.

3

Jelenlegi irodánk az Alispán u. 8 alatt a földszinti helyiségek közül az egyik legkisebb. Az irodák legnagyobb részét az önkormányzati Társulás használja. A csatornázás effektív elkezdésével és a műszaki munkatársak munkába állásával az ő helyigényük is jelentősen növekszik.

Ezért felmerült annak szükségessége, hogy másik helységet keressünk. Több lehetőséget is megvizsgáltunk, fontos szempont volt azonban, hogy az új ügyfélszolgálati iroda jól megközelíthető legyen tömegközlekedéssel is és az idősek számára is, valamint a költségek se legyenek túlzóak.

Kedvező lehetőség volt a Mária utca elején levő, önkormányzati telken elhelyezkedő irodák valamelyikének megvétele. Az Intéző Bizottság egyhangú döntése alapján tárgyalásokat is folytattunk, végleges megoldás azonban eddig még nem körvonalazódott.

A következő nagyobb ügyfélszolgálati forgalom, illetve a kivitelezési munkák megkezdése előtt azonban mindenképpen megfelelő megoldást kell találnunk a kulturált és mindenki számára elfogadható ügyfélszolgálat kialakítására.

Fenti okok miatt szükségesnek tartjuk a létszám bővítését is. Bebizonyosodott, hogy az ugrásszerűen megnőtt ügyszám, a hatalmasra duzzadt levelezési kötelezettség, valamint a betegségek, szabadságok, irodán kívüli ügyintézői feladatok miatt egy fő létszámbővítés szükséges.

A telefonos ügyfélszolgálat kiegészítésére igénybe vettük külső üzenetközvetítő szolgáltatásait. Ennek az oka az, hogy nagyon gyakran, miközben az ügyintéző telefonál vagy személyesen ügyféllel tárgyal, nem tudja fogadni a bejövő hívásokat. Ezekben az esetekben az üzenetközvetítő röviden rögzíti a hívás célját és a hívó elérhetőségét, ezáltal később az ügyintézők vissza tudják hívni az érdeklődő társulati tagokat és meg tudják beszélni a problémákat.

A postai levélben írt válaszok esetén a zsúfoltabb időszakokban sajnos nem minden esetben sikerült tartani a 30 napos ügyintézési határidőt, bár igyekeztünk minden – nem gyalázkodó hangnemben és céllal írt – érdemi felvetést tartalmazó levelet megválaszolni a lehető legrövidebb időn belül.

4. LTP számlakivonatok

A jogszabályoknak és üzletszabályzatnak megfelelően a megtakarítási év elteltével az OTP LTP megigényli az Államkincstártól az állami támogatást, majd ennek jóváírása után éves számlakivonatot küld a takarékoskodónak. Az első ilyen típusú leveleket 2010 januárban küldték ki, amelynek nyomán szintén megnőtt az ügyfélforgalom.

Sokan ugyanis nem értették, hogy ha ők havonta 2.605 Ft-ot fizetnek, akkor az LTP számlájukon miért 1.670 Ft jelenik meg, illetve hol van a havi befizetés másik része?

Információink vannak arról, hogy sajnálatos módon a városban jól körülhatárolható körök elkezdték a pletykákat terjeszteni arról, hogy a különbség eltűnt és elkezdték lázítani a fizetőket.

Minden egyes befizetett 2605 Ft-ból tehát 1820 Ft átutalásra kerül az LTP számlára. Ebből havonta 150 Ft a számlavezetési díj, a fennmaradó 1670 Ft a megtakarítás összege.

A beérkezett nagyszámú kérdés alapján a sajtón keresztül is tájékoztattuk az érintetteket, hogy minden úgy történik, ahogy azt a társulat szervezésekor illetve a megalakuláskor eldöntötte a közgyűlés. A Belépési Szándéknyilatkozatban is ebben a felosztásban szerepelnek az összegek, azaz a havi 2605Ft-ból kamat és működési költség céljából 785 Ft a Társulatnál marad.

4

Igyekeztünk tisztázni azt is, hogy NEM kerül havonta 785 Ft-ba minden egyes tagnak a Társulat működése, ennek az összegnek legnagyobb részét a banki finanszírozás költségeire irányozta elő az alakuló közgyűlés.

.

A Társulatnál maradó összegek az eredeti szándéknak megfelelően, hiánytalanul megvannak a Társulat bankszámláján. Ezt akkor fogjuk felhasználni, amikor a beruházás céljaira a pénzügyi ütemezés szerint szükség lesz kamatfizetés céljából.

5. Online egyenleg ellenőrzés, folyamatos monitoring, felszólítások küldése

A nagyszámú telefonos és személyes egyenleg-egyeztetési igényt látva fejlesztettük informatikai rendszerünket és decembertől kezdődően a Társulat weboldalán (www.erdicsatornazas.hu) az ügyfélszám megadásával elérhető minden egyes részletfizető társulati tag számára a befizetései listája, valamint az aktuális egyenleg.

Rendszeresen figyeljük a havi befizetéseket. Legutóbb februárban küldtünk felszólító levelet azok részére, akik nem fizették be a havi részleteket.

6. Ingatlan felmérések, tapasztalatok, intézkedések

A kiviteli terveket készítő tervező cég megbízottai felmérték az egyes ingatlanokat és bejelölték, hogy hol lesz a bekötés helye az ingatlanon. E tevékenység során sok panasz érkezett. Sajnálatos módon sokszor nem sikerült a kapcsolatfelvétel a tulajdonosokkal, ezért a felmérők azt jelölték be a bekötés helyeként, ami az utcáról, közterületről megállapítva a legjobb megoldás lehet. A beruházó Társulás közlése szerint ezen még egészen a beruházás megkezdéséig lehet módosítani.

7. Utólagos rákötés szabályozása önkormányzati rendeletben

A társulat alakuló Közgyűlésén született határozatnak végre sikerült érvényt szerezni. Érd MJV Közgyűlése két fordulóban tárgyalta és 13/2010. (II.26.) számú
rendeletében szabályozta az utólagos rákötések kérdéskörét. Ezek szerint azok, akik nem tagjai a Társulatnak és nem fizetnek érdekeltségi hozzájárulást, 300.000 Ft utólagos csatlakozási díjat kötelesek fizetni egységenként. Ez a rendelet rendezi megnyugtatóan azt a kérdést is, ahol egy helyrajzi számon több egység van. Ezek szerint ha valamelyik egység nem lépett be a Társulatba, akkor ők a társulati 250.000 Ft helyett 300.000 Ft díjat fognak fizetni. Az így befolyó pénzeket elkülönítetten kezeljük és a szennyvízhálózatra való rákötés és a hálózat fejlesztése céljából lehet majd felhasználni („Szennyvízhálózat Fejlesztési Alap”).

8. Szociális és pályázati támogatási rendszer önkormányzati rendeletben

Szintén problémát jelentett, hogy a felszólító leveleinkre jelentkeztek olyanok, akik elsősorban szociális problémák miatt, sem egyben, sem részletekben nem tudják fizetni a hozzájárulást. Ezeket a kéréseket átküldtük az Önkormányzathoz. Részt vettünk egy másik helyi rendelet előkészítésében is, amely elsősorban arra szolgál, hogy ilyen esetekben támogatást nyújtson . A rendelet szerint visszatérítendő támogatást kaphat az, aki megfelel a jogosultsági kritériumoknak és vállalja jelzálog bejegyzését ingatlanára.

Szintén a javaslatunkra kidolgozott 14/2010. (II.26.) számú helyi rendelet teremti meg annak lehetőségét, hogy a pénzügyi alapokban megjelenő összegek függvényében pályázati úton támogatást lehessen kérni a későbbiekben a belső bekötések kivitelezésére. A rendelet szerint a visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költséghez viszonyítva legfeljebb 50.000 Ft lehet.

5

9. Lakossági tájékoztatási tevékenység: újság, ügyfélszolgálat, internet, tájékoztató

levelek, Érd Tv

Annak érdekében, hogy az érintettek a lehető legtöbb információ birtokában legyenek, heti rendszerességgel tájékoztatást nyújtottunk az aktuális fejleményekről a helyi sajtón keresztül. Ezekkel egyúttal igyekeztünk elejét venni a rosszindulatú vagy félreértésből eredő pletykák terjedésének.

Minden olyan levél esetén, amelyet rendszeresen küldünk a társulati tagoknak, igyekszünk a legaktuálisabb történésekről hírt adni annak érdekében, hogy növeljük a beruházás iránt pozitív hozzáállást tanúsítók számát.

10. Csekkek postázása

A megszokott ütemezésben, 2009 szeptemberét követően 2010 március hónap folyamán is postáztuk a következő félévre szóló csekkeket.

11. Pénzügyek, számlán levő pénz

2009 év folyamán 92.843 befizetési tranzakciót dolgoztunk fel. Ez összesen 636.852.145 Ft befizetést jelentett egész évben. Az LTP számlákra átutaltunk 232.965.533 Ft-ot.

A beszámoló készítésének időpontjáig (2010 első negyedévben) újabb befizetések érkeztek, ezek feldolgozása folyamatos. 2009 március 29-én a Társulat bankszámláin levő, készpénz jellegű egyenleg 503.098.594 Ft volt.

12. Beruházás

2010 első napjaiban megjelent az E-I („nulladik”) ütem közbeszerzési felhívása. A beadási határidő március 8 volt, amelyre 14 jelentkező adta be ajánlatát. Az értékelésben a Társulat képviselője is részt vesz, eredményhirdetés április hónap folyamán várható.

Kérem a beszámoló elfogadását!

2010. március 29.

Szabó Béla

elnök


Comments Closed

Hozzászólások lezárva