Költségvetés 2011

A 2011. május 23-án tartott Küldöttgyűlés a 2011-es évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):


I. Személyi kiadások és járulékok 15 216

Bérjellegű költségek 13 000

Cafetéria 2 216II. Járulékok 3 720III. Irodai költségek 4 820

Bérleti díj, karbantartási költség 2 150

Rezsi ( villany, gáz, fűtés, stb..) 700

Telefon, internet, számítástechnikai szolg. 900

Biztonságtechnika, takarítás 250

Számítástechnikai szolgáltatások 220

Iroda, fogyóeszköz 600IV. Működési költség 14 600

Postaköltség 4 000

Banki költségek 8 000

Nyomdaköltségek ( levél, csekk ), szállítás, utazási és kiküldetési ktsg. 2 000

Takarnet 600V. Egyéb költségek 10 925

Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit 1 100

Könyvelés, bérszámfejtés 1 900

Nyilvántartó program 7 500

Különféle egyéb szolgáltatás 425
Összesen 49 281VI. Tartalék 1 000


Összesen tartalékkal 50 281VII. Pénzeszköz átadás beruházásra 700 000


2011. évi bevétel tervezet
I. Kamat jellegű 21 000
II. LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak 150 000
Összesen 171 000


2011. évi pénzáramlás (cashflow) tervezet


Nyitó pénzeszköz: 628 471

Kiadások -750 281

-ebből pénzeszköz átadás beruházásra -700 000

-ebből működés, beruházás -50 281

Bevételek 171 000

Záró pénzeszköz 49 190
Lakossági LTP számlák egyenlege 743 618

Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 792 808