Küldöttek

A társulat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés.

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a/ alapszabály módosítása;
b/ a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása;
c/ a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása;
d/ a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása;
e/ a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
f/ a közfeladatok ellátásához szükséges – a törvényben meghatározott mértékű elkülönített vagyon meghatározása;
g/ az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása;
h/ az egyesülési törvény szerinti érdekképviseleti szervezetben való tagság elhatározása;
i/ amit jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.

A Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat a 2008.07.28-án megtartott alakuló közgyűlésén küldötté választotta a következő ingatlantulajdonosokat:

1. Ba István (Éva u. 32.)

2. Nagy József ( Aranka u.1.)

3. Polgár Tamásné ( Ilona u.43.)

4. Szincsák Gábor ( Velencei u.36.)

5. Nyíri László ( Orvos u.4. )

6. Pázmándi Gábor ( Jegyző u.73.)

7. Szonda Judit ( Érd, Tollnok u.9.)

8. Kopor Tihamér (Sólyom u.12.)

9. Mészáros Mihály ( Jegyző u.79.)

10.Mórás Zsolt ( Gárdonyi Géza u.. 14/a.)

11.Haász Béláné (Petőfi S.u.73.)

12.Gál Béla (Deák F. u)

13.Gyímesi Gabriella (Kossuth u.96/A.)

14.Szenczi Mária (Talabor u.34.)

15.Tekauer Norbert (Balatoni u.19.)

16.Gelencsér László ( Orchidea u.3.)

17.Dr. Szegedi László (Orchidea u.6.)

18.Egerszegi János ( Balatoni u.21.)

19.Kubatov István (Béla u.16.)

20.Szigeti József (Gyűszűvirág u.11.)

21.Kovács Zoltán Károly(Bajuszfű u. 25)

22.Jakab Béla József (Szép Ilonka u.19/a.)

23.Adamecz Andrásné (Venyige u.55.)

24.Dudás Ferenc (Somlói u.3.)

25.Fotyék József ( Somlói u.8.)

26.Szabó József ( Vincellér u. 24.)

27.dr. Schütz István ( Rebarbara u. 2.)

28.Plézer Sándor ( Oportó u.1.)

29.Simonváros Béla ( János u.7.)

30.Vadász Judit ( Regéci u.30.)

31.Donkó Ignác (Szilfa u.5.)

32.Bartal Antal (Regéci u.16.)

33.Károlyi Mihály (Radnai u.8.)

34.Fülöp Sándorné ( Tátra u.3.)

35.Auer Richárd ( Mecseki u.41.)

36.Miskolczi Katalin ( Lőcsei u.26.)

37.Dr. Tamásiné Tóth Marietta (Érd, Műszerész u.9.)

38.Pappné Pubori Andrea ( Érd, Kövező u.32.)

39.Érchegyi Lajosné ( Szövő u.137.)

40.Kiss Ernő ( Fűtő u.59.)

41.Katona Lajos ( Burkoló u.12/b.)

42.Macsotai Tibor ( Fűtő u.41.)

43.Haller István ( Bádogos u.9.)

44.Füredi László (Szilfa u.7.)

45.Bene Józsefné (Takács u.25.)

46.Sályi Gézáné ( Favágó u. 12/1.)