Más városi projektekkel összehangoltan építkeznek a „nulladik ütemben”

Az általános tenderstratégiának megfelelően kialakításra került az E-I. ütem (amely korábban „nulladik ütemként” vált ismeretté). Annak érdekében, hogy a csatornahálózat kiépítés összhangban legyen a város más beruházásaival, ebben az ütemben a munkálatok során közel 7 km (6.300 m új gravitációs és 666 m nyomó) csatorna építésére, valamint 940 m csatornarekonstrukcióra kerül sor. A megépített új csatornára több, mint 500 új rákötés lesz, a program keretében ugyanis ennyi bekötővezeték épül majd ki. Ugyancsak része a programnak több szerviz- illetve terelőútként szolgáló új út építése. A csatornázási programmal párhuzamosan egy másik pályázat keretében megújul a Lőcsei út is.

Az elkülönített ütem kialakítása azért vált szükségessé, mert ésszerűnek tűnik pl. a RÁVNA felszíni vízelvezetés projekt esetén, hogy ha egyszer fel kell bontani csapadékvíz-csatorna építés miatt a környéket, akkor egy-két év múlva újból ne legyen felbontás, hanem lehetőség szerint időben egymás után következően legyen megépítve a szennyvízcsatorna is. E területhez kapcsolódóan az E-I ütemben a következő utcák érintettek új csatorna építésében: Budai út (Emőke és Erika utcák közötti szakasz), Paula utca, Eszter utca, Erika utca, Piroska utca, Elvira utca, Ella utca, Karolina utca, Éva utca, Kornélia utca, Etelka utca, Emese utca.

Az Erzsébet- és az Edit utcai csatornaszakaszok rekonstrukciója azért vált szükségessé, mivel a meglévő hálózat jelentős infiltrációból származó vízmennyiséget szállított. A meglévő Erzsébet utcai átemelőbe Érd számottevő területeinek szennyvizei gyűlnek össze és kerülnek továbbításra az érdi szennyvíztisztító telepre. A csatornarekonstrukció a meglévő nyomvonalon, azonos átmérővel, de új vezeték építésével valósul meg. A meglévő csövek és aknák elbontásra kerülnek, helyettük újak épülnek a jelenlegi előírásoknak megfelelően.

Ismert, hogy a város 2009-ben pályázatot nyert a Lőcsei út felújítására, amelyet idén kell megvalósítani. Mivel a Lőcsei út a város egyik fő közlekedési útvonala -és csatorna-építés szempontjából is érintett- ezért a szakemberek megvizsgálták forgalomszervezési és építési szempontból, hogy a környéken hogyan kell megépüljön a hálózat, illetve milyen beruházások szükségesek ahhoz, hogy a közlekedést a lehető legkisebb mértékben zavarják a munkálatok.

Ennek értelmében terelő utak kialakítására tettek javaslatot, amelyet az illetékes bizottság is támogatott. Ugyancsak fontos szempont a későbbi csatornaépítések- és karbantartások szemszögéből nézve, hogy legyenek jól megépített szerviz-utak is a környéken, amelyek megépítésére most nyílik lehetőség. A fenti szempontok figyelembe vételével kiépítik a Kalotaszegi utcát (Szendrői és Késmárki utcák között), valamint a Késmárki utca még nem burkolt szakaszát. Az említett utcákban az útépítés előtt megtörténik a csatornahálózat kiépítése is.

Ugyancsak megépül a Lőcsei úton a csatorna is, amely a Tárnoki úton már meglévő befogadóba fog csatlakozni. Ezen építés után a már említett másik projekt keretében felújítják a teljes Lőcsei utat.

Egy harmadik csoportba azok a kisebb csatornaszakaszok megépítése tartozik, amelyek más városi vagy állami projektekkel függnek össze. Az M7-es lehajtó és Iparos utca szélesítése előtt mindenképpen az M7-es alatt át kell vinni a csatornát. Az Aradi utcában nemsokára elkészül a bölcsőde és egy nagyon kis szakasz megépítésére lesz most lehetőség, amely a Bajcsy-Zsilinszky és Retyezáti utcák között a korábbi programokban elmaradt néhány bekötést valósíthatja meg. Hasonlóan a Béla utcában is befejeződhet a korábbi ütemekből kimaradt csatornaépítés.

Az E-I ütem kivitelezésére a Társulás már kiírta a közbeszerzési eljárást. Ha nem kell a pályázók által indított jogorvoslati eljárásokkal sok időt tölteni, idén áprilisban meg lehet kötni a szerződéseket és át lehet adni a munkaterületet, azaz indulhat a kivitelezés is.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva