Megállapodás született az üzemeltető kérdésében az ÉTV Kft szakmai befektetőivel

A három társult település – Érd, Diósd, Tárnok – önkormányzatai és az ÉTV Kft.-ben korábban részesedést szerzett magántulajdonosok megállapodtak abban, hogy a jövőben megszűnik az ÉTV Kft. üzemeltetési joga a települések csatornahálózata és a szennyvíztisztító telep tekintetében. Az időpont összhangban lesz az európai uniós szabályoknak megfelelően lebonyolított koncessziós pályázat nyertesével történő szerződés életbelépésével.

A 2006 elején történt privatizációs szerződéses csomag részeként megkötött üzemeltetési szerződés értelmében az ÉTV Kft. 25 évig, 2030. 12. 31-ig volt jogosult ellátni az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat. A Veolia/FCsM által az ÉTV részesedésének 26% megszerzéséért 1500 millió HUF (5.7 millió EUR) összeget fizetett.

Az önkormányzatok kizárólagos jogot biztosítottak a szerződéses rendszerben az ÉTV Kft. részére a közigazgatási területükön nem csak a meglévő, hanem a jövőben megvalósuló víziközmű vagyon (ivóvíz- és szennyvízközmű-vagyon) üzemeltetésére is. A kizárólagos jog magába foglalta az akkor még csak tervezett Dél-Budai regionális szennyvíz-tisztítási és elvezetési beruházási programban megvalósuló szennyvízközmű-hálózat üzemeltetését is.

Amint azt az érdi közvélemény korábban már megismerhette, az Európai Unió a tervezett beruházás vizsgálata során tavaly ősszel a támogatásának feltételéül szabta, hogy a pályázatban résztvevő településeken, a támogatással megvalósuló szennyvízközművek üzemeltetője nyílt pályázat útján kerüljön kiválasztásra. A szakmai befektetők az Európai Unió döntését tudomásul vették, hiszen kiemelten fontos közérdeknek tartják a településeken élők életminőségének javítását, a környezet és felszín alatti vizek védelmét szolgáló projekt megvalósulását. Ezért a helyzet megoldása érdekében, együttműködési szándékukat jelezték az önkormányzatok felé.

A pályázatban érintett önkormányzatok és a szakmai befektetők megállapodtak abban, hogy Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási területén az önkormányzatok megszüntetik a meglévő és a jövőben megvalósuló szennyvízközművek ÉTV Kft általi üzemeltetési jogát. Az önkormányzatok testületei minden településen egyhangúlag döntöttek ezen ügy mellett. Ezt követően a megállapodásokat jóváhagyta az ÉTV Kft tulajdonosait tömörítő taggyűlés is, ahol az érintett önkormányzatokon kívül más önkormányzatok is részt vettek.

A tervezett határidőre, március 1-jén az érintetek alá is írták a megállapodásokat és ezt követően be is nyújtották a minisztériumban.

A megállapodás szerint az üzemeltetési jog megszűnés napja az új üzemeltető belépése. Így biztosítható, hogy folyamatos és biztonságos legyen a már meglévő csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemeltetése is. Az új üzemeltetőt az EU-s szabályok szerint lebonyolítandó koncessziós eljárásban kell kiválasztani és várhatóan nem lép be hamarabb, mint 2011. A jogok visszavételére fizetendő ellenérték kifizetésének időpontját is ehhez a dátumhoz igazították.

A fizetendő összeg mértékét egy független könyvvizsgáló véleményét figyelembe véve állapították meg. Érdre vonatkozóan ez mintegy 484 millió forintot jelent. Nagyon fontos rögzíteni, hogy ez teljes egészében a most zajló csatornázási programon kívül kell lebonyolítani, tehát nem a csatornázásra szánt pénzből kell ezt kifizetni, hanem az általános költségvetési bevételekből. Ennek megfelelően döntött a Közgyűlés arról, hogy a 2011. évi költségvetéstől kezdődően szerepeltetik a gördülő tervezésben.

Az üzemeltető kérdésének rendezésével remélhetőleg minden tisztázó kérdésére megkapta az EU is a szükséges válaszokat. Ezáltal nyugodt szívvel adhatják ők is áldásukat Magyarország egyik legnagyobb értékű környezetvédelmi beruházására.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva