Meghívó az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlésére

Az ülés helye: Érd, Alsó u. 3 (Polgárok Háza)

Az ülés kezdetének időpontja: 2011. május 23. 18,00 óra

Napirendi pontok :

1. Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről

2. A Társulat 2010. évi mérleg és beszámolója

3. A Társulat 2011. évi költségvetése

4. Könyvvizsgáló választása

5. Alapszabály módosítás

6. Tájékoztató a beruházási projekt előrehaladásáról

7. Egyebek

Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz határozatképes, változatlan napirenddel és helyszínen 2011 május 30-án 18,00 órától hívjuk össze.

Szabó Béla

elnök

Comments Closed

Hozzászólások lezárva