Megjelent a projekt megvalósítását támogató szakmai tanácsadók kiválasztására a közbeszerzési eljárás

November végén jelent meg a nyílt, közösségi szintű közbeszerzési felhívás „Megbízási szerződés az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.0/2F-2009-001 sz. projekt megvalósítása során a kedvezményezett szervezet szakmai támogatására” címmel. A jelentkezések beadási határideje 2011 január 10.

A pályázaton nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés célja, hogy a Megbízott a projekttel kapcsolatos menedzsment, monitoring, audit feladatok végrehajtása során segítse a kedvezményezett végrehajtó szervének (PIU) tevékenységét és ezen keresztül biztosítsa a projekt szabályos és sikeres végrehajtását 36 hónap időtartamra.

A tevékenység a következő feladatcsoportokat foglalja magába: a beadott KEOP pályázati dokumentáció utógondozása; közreműködés a projekt KEOP előírásai szerinti megvalósításában, a Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítésében; közreműködés a megvalósítás során kötött szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában, a projekt előrehaladási jelentések (PEJ) elkészítésében, a projekt záró jelentésének (ZPEJ) elkészítésében, a dokumentumkezelési rendszer kialakításában és működtetésében, a projekt résztvevői közötti kapcsolattartásban és koordinációban, egyéb projektmenedzsment feladatokban; szakértői tanácsadás a projekt végrehajtása során felmerült műszaki, szakmai jellegű problémák megoldásához; ellenőrzések segítése; közreműködés auditok során, audit trail kialakításában, a pénzügyi menedzsmentben;építési munkák logisztikai feladatainak, organizációjának támogatása.

A jelentkezőkkel kapcsolatban a pénzügyi-szakmai alkalmasság melletti legfontosabb elvárás a hasonló volumenű környezetvédelmi infrastrukturális projektekben való közreműködés.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva