Megjelentek a közbeszerzési felhívások

Amint arról korábban beszámoltunk, megjelentek a közbeszerzési felhívások a szennyvíztisztítási program során a megvalósítási munkálatokra a Közbeszerzési Értesítőben és az EU hivatalos lapjában. Alábbiakban röviden összefoglaljuk a megjelent tenderek legfőbb jellemzőit érdi vonatkozásban.

Szennyvíztisztító bővítésére kiírt tender

A verseny a meglévő érdi szennyvíztisztító telep teljes körű, korszerűsítéssel egybekötött bővítésének tervezése és kivitelezése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint. A munka becsült értéke megközelítőleg 3,4 milliárd Ft.

A megfelelő szakértelemmel rendelkező szakembergárda mellett az építésre vállalkozóknak igazolniuk kell, hogy az elmúlt három évben elért árbevételük legalább 2 milliárd Ft, amelyből a szennyvíztisztító telep építése vagy korszerűsítése területén elért forgalom legalább 450 millió Ft.

A munkálatokra adott ajánlatok közül a legalacsonyabb ár mellett jelentős súlyozással esik latba az, aki olyan tiszíttót épít, amelynek a legkedvezőbb az üzemeltetési költsége és ezáltal alacsonyabb díjakat eredményez a fogyasztók számára.

Csatorna hálózat építésére kiírt tender

Érden a közbeszerzési kiírás és a munkák végzése szempontjából két nagy részre osztották a csatornázással érintett területet (mellékelt ábra).

A korábban 2. ütemként ismert rész a „LOT I- Érd-Nyugat„ rész-ajánlattételi lehetőségként jelenik meg a kiírásban. Ezen a területen elvégzendő munkák becsült értéke kb. 10,279 milliárd Ft. A korábban 3. ütemként ismert rész a „LOT II- Érd-Kelet” rész-ajánlattételi lehetőségként jelent meg, amelynek becsült értéke 8,835 milliárd Ft. A korábban nulladik vagy 1. ütemként ismert rész területe beépült a fent említett két területbe. Mind a Keleti, mind a Nyugati rész több, ú.n. vízgyűjtő területet foglal magába, így a munkálatok mindkét részben több szakaszon folynak majd.

A pályázati felhívás megfogalmazza azokat a követelményeket is, amelyeket a beruházó a nyertes kivitelezővel szemben támaszt. Ezek szerint a LOT I és LOT II esetén részenként minimum 5 milliárd forintos éves üzleti forgalom az elvárás, amelyből 2 milliárd Ft szennyvízcsatorna építésből kell származzon.

Igazolni kell legalább egy darab, egy szerződés keretén belül teljesített, legalább 80.000 folyóméter mennyiségű új gravitációs szennyvíz-gerinccsatorna építésére vonatkozó pozitív referenciát. A megfelelő végzettséggel rendelkező szakembergárda bemutatásán kívül elvárás az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó, ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer megléte is a pályázó vállalkozásnál.

Rendelkezni kell a munkálatok finanszírozásának stabilitása érdekében a LOT I és LOT II esetén részenként 500 millió Ft szabadon felhasználható számlapénzzel vagy pénzügyi intézeti hitellel.

A pályázóknak be kell nyújtani az ajánlatuk mellékleteként egy utcánkénti, havi bontású teljesítési ütemtervet is, amely szerint az adott területen építkezni szeretnének. Ennek összeállításához segédletet nyújt a tenderdokumentáció, amely tartalmazza az ú.n. „tiltó-mátrixot is”. Ez utóbbi azt jelenti, hogy meg van határozva, mely utcák azok, amelyeket nem lehet egy időben, egyszerre bontani és építeni ahhoz, hogy a környéken még közlekedni is lehessen.

A nyertes ajánlattevő köteles -részenként- harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni kár esetére fedezetet nyújtó biztosítást is megkötni, melynek minimális összege: 200 000 000 HUF káreseményeként, és 500 000 000 HUF évente


Erre a linkre kattintva elérheti a szennyvíztisztító bővítésére kiírt pályázat szövegét.

Erre a linkre kattintva elérheti a csatorna hálózat építési munkáira kiírt pályázat szövegét.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva