Megoldódik a viziközművek üzemeltetőjének kérdése

Legutóbbi ülésén az érdi Közgyűlés példás összhangban arról döntött, hogy meg kell szüntetni a jelenlegi üzemeltető kizárólagos jogát a meglévő és ezután létrejövő szennyvízhálózat tekintetében.

Az Érd és térsége szennyvízelvezetési projekt keretében benyújtott pályázat részeként kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányában az EU támogatással megvalósítandó fejlesztés üzemeltetésére vonatkozóan az került rögzítésre, hogy az üzemeltetés az ÉTV Kft-vel jelenleg érvényben lévő szerződés alapján történik.

Mindhárom, a szennyvízprogramban részt vevő településnek az ivóvíz és szennyvíz elvezetési és -kezelési szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési szerződését 2006.02.28-án írták alá. Az üzemeltetési szerződés értelmében az ÉTV Kft-nek 2030. 12. 31-éig kell ellátnia az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási feladatait az önkormányzatoknak. Az üzemeltetésre vonatkozó szerződéses rendszer az ÉTV Kft. részleges privatizációjának keretében alakult ki. A Veolia/FCsM által az ÉTV részesedésének 26% megszerzéséért 1.500 millió HUF (5.7 millió EUR) összeget fizetett.

Az üzemeltetési koncepciót a Brüsszeli jóváhagyás érdekében benyújtott Támogatási Kérelem (továbbiakban: TK) is tartalmazza. A benyújtott Támogatási Kérelemre adott uniós észrevételek kifogásolták azt a tényt, hogy az üzemeltető nem az uniós verseny jogszabályoknak megfelelő, pályázat útján került kiválasztásra. Ennek következtében egyértelműen nem tartják elfogadhatónak, hogy a projekt által létrehozott eszközök üzemeltetését egy vegyes tulajdonú cég (ÉTV Kft) versenyeztetés nélkül nyerné el.

Így a támogathatóság feltétele, a projekt által érintett vagyon elemekre vonatkozóan az üzemeltetési struktúra olyan átalakítása, ami összhangban van az EU közbeszerzési szabályaival. Ennek érdekében szükséges a kialakítandó üzemeltetési struktúra újragondolása. Teljesen világos, hogy a korábban megkötött jogszerűtlen üzemeltetési szerződés veszélyezteheti a közel 31.500 millió Ft értékű térségi csatornázási projekt sikerét.

A csatornahálózat nem választható el régi és új hálózatra műszakilag, ugyanis fizikailag is összefüggenek, és felváltva csatlakoznak egymáshoz. Tehát nem lehetséges sem műszakilag sem jogilag a már meglévő, s most kiépülő hálózat külön kezelése.

Ezért a teljes – a már meglévő és a projekt keretében újonnan megépítendő – csatornahálózat és a meglévő és bővített szennyvíztisztító üzemeltetése egységes rendszerben kell, hogy történjen. A modell megvalósításához szükséges Érden, Diósdon és Tárnokon a szennyvíz ágazat és ivóvíz ágazat szétválasztása és a szennyvíz ágazat üzemeltetési jogának kivonása a megkötött szerződéses rendszer hatálya alól.

Tekintettel a rövid határidőre a polgármester széleskörű felhatalmazást kapott a Közgyűléstől arra, hogy az uniós kritériumoknak megfelelően – lehetőleg közös megegyezéssel – az ÉTV Kft.-vel a jelenleg hatályban lévő üzemeltetési szerződést a szennyvízágazati üzemeltetési joga tekintetében szüntesse meg, oly módon, hogy az ne veszélyeztesse sem a meglévő hálózat folyamatos, zavarmentes működését, sem pedig a benyújtott pályázat eredményességét.

A megszüntetést követően a projekten dolgozó szakemberek kidolgozzák az uniós elveknek megfelelő tartalommal a projektvagyon új üzemeltetési koncepcióját. Ezt követően bonyolítják le a versenyeztetést, amely az újonnan megépülő közművek üzembe helyezéséig kell lezáruljon.

Ezzel megnyugtató megoldást lehet találni az egyetlen olyan kérdésben, amelyre még Brüsszelben választ vártak. Reméljük, ha ez a válasz megszületik, nem kell sokáig várni az utolsó brüsszeli IGEN-re sem!


Comments Closed

Hozzászólások lezárva