Megszűnik a postai készpénz-átutalási megbízások használata esetén fizetendő „csekkdíj”

Május 18-án megtartotta éves szokásos ülését az Érdi Csatornamű Társulat Küldöttgyűlése. A tizenhétezer ingatlantulajdonost képviselő küldöttek elfogadták a Társulat 2011. évi beszámolóját és mérlegét (a főbb számokról mellékelten tájékozódhat).

Elhangzott, hogy az építések megkezdésével a Társulat is hozzájárult az önrész kifizetéséhez. 2011. évben erre a célra 850 millió forintot utaltak át az önkormányzaton keresztül a beruházó önkormányzati Társuláshoz. Az önrészt az EU-s pénzekkel kiegészítve fizették ki a szállítói számlákat.

A küldöttek meghallgatták a beruházást irányító Kovács Péter Barna projektvezető tájékoztatását a csatornázási program előrehaladásáról.

Ezt követően a küldöttek döntöttek arról is, hogy a jövőre nézve megszűnik a csekkenként fizetendő 100 Ft-os tranzakciós költség a társulati tagok befizetései után azok számára, akik postai „sárga csekken” fizették be a hozzájárulást.

2011. évi bevételek és kiadások
előző év (2010) Tárgyév (2011)
Nyitó pénzeszköz 403 960 628 471
Kiadások és átutalások beruházás önerőhöz -41 719 -900 378
Bevételek 266 230 481 644
Záró pénzeszköz 628 471 209 737
Lakossági LTP számlák egyenlege 493 618 815 914
Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 1 122 089 1 025 651

Költségvetési beszámoló


2011 2011 2012


Terv Tény Terv


I. Személyi kiadások 15 424 14 982 16 400
Bérjellegű költségek 13 000 12 638 14 000
Cafetéria 2 424 2 344 2 400
II. Járulékok 3 990 3 690 4 600
III. Irodai költségek 4 600 3 762 4 200
Bérleti díj, karbantartás 2 150 2 356 2 400
Biztonságtechnika, takarítás 250 63 250
Rezsi (villany, gáz, fűtés, stb..) 700 578 650
Telefon, internet számítástechnikai szolgáltatások 900 607 600
Iroda fogyóeszköz, kisértékű irodai eszközök 600 158 300
IV. Működési költség 14 600 16 380 16 500
Postaköltség 4 000 4 007 4 000
Banki költségek 8 000 10 037 10 000
Nyomdaköltségek (levél, nyomtatv.csekk), szállítás 2 000 1 864 2 000
Takarnet 600 472 500
V. Egyéb költségek 10 925 11 564 45 079
Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit 1 100 1 238 1 500
Könyvelés, bérszámfejtés 1 900 2 292 2 500
Nyilvántartó program 7 500 0 7 500
Különféle egyéb szolgáltatások 425 811 900
Ideiglenes Mérnök 7 223 24 279
Üzemeltető cég és beruházási projekt bank által előírt pénzügyi ellenőrzése (Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft) 8 400
Összesen 49 539 50 378 86 779
VI. Tartalék 1 000 0 1 000

Összesen tartalékkal 50 539 50 378 87 779
VII. Pénzeszköz átadás beruházásra 700 000 850 000 150 000

 


2011. évi bevétel tervezet 2011 2011 2012
Terv Tény Terv
I. Kamat jellegű 21 000 27 365 15 000
II. LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak 150 000 454 279 150 000
III. Támogatás az Érdi Önkormányzattól /Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft részére fizetendő összeg megtérítése/ 8 400

Összesen 171 000 481 644 173 400


Comments Closed

Hozzászólások lezárva