Műszaki fórumok a belső bekötésekről

Az elmúlt napokban két, műszaki jellegű fórumot is tartottunk a csatornázási programmal kapcsolatban. Az egyikre azokat vártuk, akik vállalkozóként szeretnének részt venni a projektben: tervezők, kivitelezők. A másik fórum az érintettek, a csatorna-bekötést várok számára volt meghirdetve és a belső bekötések, műszaki követelmények volta a téma.

Mindkét fórumot előzetesen meghirdettük a helyi sajtóban is. A vállalkozók részéről örvendetesen nagy volt az érdeklődés. Ahogyan a jelenléti ívből láttam, legfőképpen tervezők illetve mélyépítéssel foglalkozó kisvállalkozók jöttek el. De szép számban voltak a lakossági fórumon is.

Belső bekötések különböző esetei

Belső bekötések különböző esetei

Az ÉTV csatorna üzletágának vezetője, Garai György ismertette az üzemeltető részéről a belső bekötés esetén az elvárásokat, amelyek a következők:

A csatorna-hálózat építés során a közterületi csatornahálózatról minden ingatlanhoz készül egy szennyvíz bekötővezeték. Az ingatlanon keletkező szennyvizet a tisztító-ellenőrző aknába eljuttató csőrendszer kialakítása (házi szennyvíz hálózat) az ingatlantulajdonos feladata, ez nem része a közös beruházásnak.

A szennyvíz bekötővezeték gravitációs bekötés esetén az ingatlanon a kerítésen belül, attól kb. egy méterre, tisztító-ellenőrző aknában végződik. Eddig tart a beruházásból finanszírozott köz-, azaz közös hálózat. A tisztító-ellenőrző akna pontos helyét a tervezés-kivitelezés folyamán az ingatlantulajdonossal egyeztetni fogják. A csatlakozási pont alapvetően kétféle lehet:

-Egyik esetben egy 200 mm átmérőjű ellenőrző akna, aljában átfolyós nagy ívű T idommal. Az utcai bekötővezeték eddig a pontig 160 mm külső átmérőjű, a T idom is ugyanilyen befogadó tokkal rendelkezik, amelybe szűkítővel csatlakozhat kisebb átmérőjű vezeték, 125-ös vagy 110 ?es pvc vezeték- amelyik az udvari alapcsatorna.

-Nagyobb közcsatorna mélység esetén, ahova a bekötővezeték is mélyebben érkezik, ez az akna egy fejakna, amelyikből elfolyik az utca felé a szennyvíz a 160 mm külső átmérőjű bekötővezetéken, és a rácsatlakozás az aknafalba épített T idommal lehetséges bukóval, a becsatlakozó méret 125-ös, ezt lehet tovább szűkíteni 110-re ha ez az alapvezeték átmérője. Ezt a T idomot a kiépítésnél az akna aljra ráteszik, és e felett építenek a felszínig ellenőrző aknafalat majd egy fedlappal zár a tisztító nyílás. A belső kiépítés során ezt a rácsatlakozó T idomot közbenső cső beiktatásával emelhetik a kívánt bukómagasságig, de legfeljebb 70 cm-es bukásig.

Egyedi kívánság esetén ? ha előre a belső vezeték már megtervezésre kerül, akkor az akna lehet több ágú befolyással rendelkező, lehet fordító akna, és egyéb az üzemeltető által is elfogadható tervezett megoldás.

A bekötéshez a következőkre lesz majd szükség:

1.Érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás.

Kiadja: minden településen a Társulat.

2.A bekötésről terv.

-Elfogadott tervező: tervezői kamarai bejegyzéssel rendelkező építő- és épületgépész mérnök, aki az évenként frissíthető helyi üzemeltetői névjegyzékben is szerepel.

-Az ÉTV névjegyzékbe évenként lehet bekerülni. Feltételei: egy tájékoztató anyag végighallgatása, nyilatkozat az üzemeltető saját szabványának, rendszeresített anyagainak megismeréséről. 2009. évi névjegyzéki felvételt 2009. augusztus 30-ig két alkalommal biztosítja az ÉTV, ezen időpontok: 2009. július 21. 17 óra, és 2009. augusztus (az időpont később kerül meghirdetésre).

-A terv tartalma: Egyszerűsített helyszínrajz, pontos hossz, mélységi és lejtési adatokkal, átmérőkkel, anyagminőséggel. A terv a helyi ajánlásokban lehetőségként felkínált műszaki megoldásokkal készülhet, egyedi esetben ettől egyeztetett módon térhet el.

-A rajznak pontos mérnöki egyértelműséggel kell tartalmaznia az adatokat, a nyomvonal vezetést, a szabványos jelölésekkel, semmilyen egyéb formai követelmény nincs előírva.

3.Az ingatlanról kitöltött adatlap.

Ez az adatlap olyan lényeges adatokat rögzít, amelyet büntetőjogi felelősséggel kell kitölteni: pl. hogy van-e a vízbekötésen kívül más vízvételi lehetőség, van-e a belső hálózatnak szellőzővezetéke, stb.

4.Építés szakszerűségét igazoló nyilatkozat.

-Az építést lehet szakemberrel is elvégeztetni, ekkor a kivitelezésre jogosult bejegyzett szakember igazolása szükséges. Az üzemeltető ÉTV Kft Érd, Diósd, Tárnok területén elfogadja azt a kivitelezőt aki az ÉTV-nél évenként frissített névjegyzékben is szerepel. Ennek a névjegyzéki listának frissítésére kiírt időpontokat is közzé tesszük, lehetséges egy időben is tartani a mérnököknek tartott tájékoztatóval, azzal azonos eljárásról van szó.

-Lehet a kivitelezést házilagosan is elvégezni, de ekkor a kivitelezés minőségét igazoltatni kell a tervező (vagy másik névjegyzékes) mérnökkel, akinek kitakart (nem betemetett) állapotban kell ellenőrizni a munkát és aláírásával igazolni a szakszerűséget.

5.Szolgáltatói szerződés aláírása.

A szerződést a bekötés használatbavételével egy időben kell megkötni, erre vonatkozó szerződéseket az ÉTV ügyfélszolgálati irodájában az előző okmányok leadásakor lehet kitölteni és aláírni.

Valamennyi okmányt és műveletet el lehet végeztetni az akkreditált tervezővel vagy kivitelezővel, ekkor az ügyintézéshez egy megbízási levelet is kell mellékelni.

Amennyiben az derülne ki, hogy valaki csak szolgalmi jogos úton, a szomszédos ingatlanon (ingatlanokon) keresztül tud gravitációsan (átemelő szivattyú nélkül) bekötni, akkor mellékelni kell az erre vonatkozó terv mellett a szolgalmi jogos megállapodást is, amelynek földhivatali bejegyzésre alkalmasnak kell lennie (ügyvédi ellenjegyzéssel készüljön).

A szennyvízgyűjtő-szikkasztó medencét a használatból ki kell vonni!

Csapadékvíz nem vezethető a szennyvízcsatornába, mert az esővíz túlterheli a csatornát, kiöntések következnek be és túlterhelődik a szennyvíztisztító telep is.

Az ÉTV Kft. a szolgáltatói szerződésben megjelölt szolgáltatási ponttól kezdve lesz felelős a rendszer üzemeltetéséért. Kertes házak esetében ez általában a tisztító-ellenőrző akna utca felőli oldala.

Az úttest szintje alatti lefolyókon visszafolyhat a szennyvíz az ingatlanra vagy az épületbe. A visszaáramlás elleni védekezés az ingatlantulajdonos (használó) feladata. Az ÉTV Kft. az elöntés elkerülése érdekében az úttest szintje alatti padlószintű helyiségek esetében a szennyvíz átemeléssel történő továbbítását ajánlja. A visszacsapó szelepek működése a szállított közeg szennyezőanyag-tartalma miatt nem megbízható.

Ipari, technológiai szennyvíz keletkezése esetén a bevezetés feltételeiről az ÉTV Kft-vel külön megállapodást kell kötni.


Comments Closed

Hozzászólás

az “Műszaki fórumok a belső bekötésekről”
 1. Horváth Éva szerint:

  Két kérdésem lenne: (3)
  A tisztító akna milyen távol kell legyen a vízóra aknától, illetve a bejövő gázvezetéktől?
  A tisztító akna minimális mélysége mekkora?
  A telek és az utca szintje megegyezik.
  A régi ülepítő szikkasztó tisztítás, átmosás után használható-e esővíz gyűjtő ciszternaként?

 2. Kovács Péter Barna szerint:

  A szabvány szerint a csatorna és más nyomócsövek, víz és gáz között a távolság minden további nélkül 1 m.
  Ha ennél közelebb lehet csak megépíteni, akkor érdemes számolni, mert a szabvány a védőtávolságot átmérőhöz köti, és cca 60-70 cm -re jönne ki pontosan.
  Ha muszáj, ennél kisebb is lehet, de a szabvány szerint ekkor a nyomócsöveket védőcsőbe kell húzni, és a gáz esetén, ha a védőcső hosszabb mint 3 m akkor szaglócsövekkel kell ellátni a védőcső végeit. Keresztezés esetén is így kell eljárni – azaz védőcsővel, ha 60-70 cm-nél kisebb a távolság.)
  E szempontból a tisztítóakna is olyan mint egy cső.

  A régi emésztőt lehet csapadékvíz tározásra használni, de még egy ideig a locsolásnál ügyelni kell, hogy a talajban beszivárogva még lehetnek baktériumok a szennyvízből, tehát ha nem szárad ki kellően a gödör, akkor óvatosan a felszíni locsolással még egy darabig, célszerű a kitakarításkor fertőtleníteni is a gödröt, – locsolásra szánt ciszterna használat előtt.
  A tisztító akna minimális mélységét a közcsatornától a max. eséssel – 15 % – beérkező bekötőcső és a fagyhatár határozza meg.

 3. Katona L. szerint:

  Amennyiben a telek szintje (a szennyvízcsatorna házból való kivezetésnél) az utca szintjénél 1,8-2m-rel van lejjebb (kb 10m távol), akkor feltétlenül átemelőre van szükség? Ha lejjebb tennék az utcai gerincvezetéket, akkor nem oldható meg a gravitációs bekötés?
  Az átemelő kiépítése, a gépészeti berendezések biztosítása kinek a feladata, költsége?
  Válaszukat előre is köszönöm!

 4. K.Z. szerint:

  Igen, szinte biztos, hogy általában átemelő kell, ha a csatorna kivezetés az utca szintje alatt van 1,8 ? 2 méterrel.

  A gerinccsatorna mélysége általában 1,8 ? 2,3 méter mélyen halad folyamatos lejtéssel az utca felszín alatt. (Van mélyebben fektetett gerinccsatorna az utcai átemelő közelében)

  A házi átemelő költsége, vagy a belső csatorna költsége a tulajdonosokat terheli.

  Az utcai gerinccsatorna mélyebbre fektetése néhol fizikailag lehetséges és ahol indokolt, ott ezt át is tervezi a tervező.

  Egy- egy ingatlan miatt ez nem jöhet szóba a jelentős beruházási többletköltség miatt. De pl az egyik utca egy szakaszát mintegy fél méterrel lejjebb fektetve az egyik oldali ingatlanon belüli átemelők kiválthatók lesznek.

  A felmérők észrevételeire a tervezők igyekeznek az optimális megoldások előkészítésére.

 5. Molnár Béla szerint:

  10 éve nyugdijas villamos üzemmérnök vagyok, vezető tervezői képesitéssel, nagy épületgépészeti gyakorlattal,korábbi munkaadómnál ( Fővárosi Szerelőipari Vállalatnál végzett tervezői és kivitelezői
  munkák alapján.) Korábban magántervezői névjegyzékben is szerepeltem, de mivel nyugdijba mentem kamarai tagságot nem létesitettem.Kérdésem:
  Saját részemre elkészithetem-e önökkel egyeztetvel a házi csatorna tervét ? Várom megtisztelő E-mail válaszát!

 6. Simó Károly szerint:

  Tisztelt Molnár Béla!

  Természetesen minden hozzáértő és arra jogosult elkészítheti a belső bekötés terveit. Mindössze arra van szükség, hogy a leendő üzemeltető biztos lehessen abban, hogy nem csak a tervezés, hanem a kivitelezés is szakszerűen történik és ez később az üzemeltetés során nem fog zavarokat okozni.

  Ezért kérte az üzemeltető, hogy legyenek olyan tervezők, akik nem csak egy tervet készítenek, hanem a megvalósítás után alá is írják -teljes felelősségvállalás mellett- azt, hogy a kivitelezés is szakszerűen történt.

  Tehát mind a tervezés, mind a kivitelezés megtörténhet különböző formában, azonban kell lennie valakinek, akit akkreditált az üzemeltető és aki felelősséget vállal a belső hálózat szakszerű kivitelezéséért.

 7. Dr. Szűcs Mihály szerint:

  Tisztelt cim !!
  Ingatlanom a Fenyőfa u.[moderált]sz. alatt van.
  Tisztelettel kérdezem, hogy a Fenyőfa u.ba
  mikorra tervezik a csőfektetési munkák meg-
  kezdését ? És a menkák kivitelezése menyiben
  zárja el az utonvalő közlekedést ?

  Megtisztelő válaszukat várom.

  Megkülönböztetett tisztelettel
  Dr. Szűcs Mihály

 8. Tisztelt Simó Károly !
  Kétlakásos családi házban lakom a lányommal.
  Jelentkezéskor azt mondták nekem az irodájukban, hogy mindkettőnknek külön kell fizetni a bekötési díjat.
  Azóta is fizetjük, csak azt nem értem, hogy miért ?
  Egy bekötés lesz ,miért kell nekünk duplán fizetni ?
  Összesen hárman lakunk a házban.

  Még egy kérdésem lenne!
  Parkvárosban a hegy oldalban lakunk.
  A válaszokban azt olvastam, hogyha több ingatlanról van szó ,megoldható az, hogy egy kicsit lejjebb
  vigyék az utcában a fővezetéket, mivel ezzel több
  családnál is megoldódna az átemelési probléma !!
  Kin múlik ez? Nem kis pénzről van szó !!
  Válaszát köszönöm !

  Dr. Szép Ferencné