A beruházási program tervezett műszaki tartalma

Tervezett műszaki tartalom

A szennyvíztisztító telep összefoglaló jellemzői

A projektben a jelenlegi szennyvíztisztító helyén, a még jó állapotban lévő műtárgyak felhasználásával épül ki az új, megnövelt kapacitású telep. A telep tervezett bővítése a jelenlegi teleptől dél-délnyugati irányban valósul meg. A szennyvíztisztító telep teljes területe a bővítés után mintegy 35 000 m2. A szennyvíztisztító telep 15 000 m3/d névleges kapacitásra kerül kiépítésre.

A szennyvíztelep két, hasonló elrendezésű teleprészben épül ki. Előbb új teleprész 10 000 m3/d kapacitásban épül ki, majd a jelenlegi telep helyén kiépülő rész 5 000 m3/d névleges kapacitással integrálódik az egységes rendszerbe.

A telep kapacitása

Névleges kapacitás: 15 000 m3/d

Teljes hidraulikai kapacitás: 16 300 m3/d

Mechanikai tisztítás

Névleges kapacitás: 28 000 m3/d

Átlagos szennyvízhozam: 625 m3/h

Órai csúcshozam: 1250 m3/h

A telep napi biológiai terhelése 163 000 LE-nek felel meg 60g BOI5/fő fajlagos értékkel számolva.

Iszapkezelés

A szennyvíziszap stabilizálása anaerob rothasztással történik.

A rothasztott víztelenített iszap éves mennyisége: 9140 m3, szárazanyag tartalma: 23 %. Rövid távon az iszap a jelenlegihez hasonló módon elszállításra és elhelyezésre/hasznosításra kerül. Az érdi önkormányzat azonban már elindította annak a projektnek az előkészítését, aminek keretében lehetőség lesz a város zöldhulladékával együtt történő komposztálásra,

A települési csatornahálózatok összefoglaló jellemzői

Az újonnan kiépítésre kerülő gyűjtőhálózat teljes hossza 442 km, melyből 15,5 km a nyomott vezetékek hosszúsága. A nyomott szakaszokra 71 db új és 15 felújított/nagyobb kapacitásúra cserélt átemelő továbbítja majd a szennyvizet.

A hálózat hidraulikailag egységes rendszert alkot a tervezett és meglévő rendszerrel. A meglévő rendszer teljes mértékben integrálódik a lényegesen nagyobb épülő rendszerbe, éppen ezért a meglévő hálózat főbb elemei a tervezők által ellenőrzésre kerültek. A hálózat meglévő átemelőit ellenőrizték és szükség szerint épülnek át a tervezett kapacitásokra.

A lényegesen megnövekedett hálózat fenntarthatóságához és üzembiztonságához minimálisan szükséges célberendezések beszerzését is előirányozták, mint a hálózathoz és beépített berendezésekhez szorosan tartozó mobil berendezéseket. Ezen berendezések is a hálózattal együttesen kerülnek átadásra az üzemeltetőnek a hálózat és tisztítóteleppel együttesen kiszámolt bérleti szerződésben szabályozva.