Várható műszaki követelmények a bekötéshez

A jelenleg tervezett követelményeket az alábbiakban olvashatja. A részletekben történő változtatás lehetséges, a leendő üzemeltető kiválasztását követően!

Műszaki követelmények

A csatornahálózat elválasztó típusú, csak szennyvíz elvezetésére alkalmas. Csapadékvíz (tetőről, burkolt felületről, stb.), talajvíz, forrásvíz, természetes vízfolyásból származó víz nem vezethető a szennyvízelvezető hálózatba.

Az ingatlanon, a kerítéstől számított 1m-en belül ellenőrző-tisztító aknát (legalább 400x400mm méretűt, 3m mélység felett 600x600mm méretűt) vagy ellenőrző-tisztitó nyílást kell építeni (legalább Φ400-as méretűt, 3m mélység felett Φ600-as méretűt). A bekötővezeték minimális átmérője 150mm legyen. A bekötővezetéken javasoljuk 10m-enként további tisztító-ellenőrző nyílások elhelyezését.

Hacsak különleges nem indok áll fenn, minden ingatlanról egy bekötés létesül. Ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények esetén az  üzemeltető előírhatja külön ipari ill. ipari-kommunális és külön az alapellátást lehetővé tevő kommunális házi szennyvízhálózat kiépítését.

A közterületi gerinccsatorna fedlapszintje alatti lefolyókon át történő elöntés elleni védelem a fogyasztó feladata. Az út szintje alatti lefolyókba jutó szennyvizet átemeléssel (szivattyúval), kell a csatornába juttatni úgy, hogy a nyomóvezetéknek legyen az út szintje fölé nyúló pontja. A nem ilyen módon kialakított házi szennyvízhálózat esetén az építmény szennyvíz-bekötő vezetéken át történő elöntéséért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Visszacsapó szelep beépítését a gravitációs bekötővezetékbe az üzemeltető, a szennyvízben sodródó darabos anyagok miatt nem tartja teljes értékű megoldásnak.

Az épületen belüli szennyvíz-ejtővezeték(ek)et a tető fölé ki kell szellőztetni.

A szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba juttató bekötés (üzemelő vagy felhagyott) szennyvízgyűjtőn (szennyvízszikkasztón) nem mehet át

A fogyasztó jogosult a szennyvízelvezető hálózatba bocsátott szennyvízmennyiséget mérő átfolyásmérő beépítésére és a szennyvízdíj ennek alapján történő fizetésére. Hálózati elektromos árammal működő mérő esetén a mérési rendszernek lehetővé kell tennie a mérő folyamatos áramellátottságának igazolását, ill. az áramellátási szünetek regisztrálását. A mérő használatáról megállapodást kell kötni az üzemeltetővel.

Kútvíz, csapadékvíz, egyéb, nem hálózati víz felhasználása esetén a szennyvízzé váló, szennyvízelvezető rendszerbe juttatott mennyiséget hitelesített (kalibrált) átfolyásmérővel mérni kell, és utána szennyvízdíjat kell fizetni. Hálózati elektromos árammal működő mérő esetén a mérési rendszernek lehetővé kell tennie a mérő folyamatos áramellátottságának igazolását, ill. az áramellátási szünetek regisztrálását. A mérő használatáról megállapodást kell kötni az üzemeltetővel.

Kútvíz, csapadékvíz, egyéb víz hasznosítása esetén – a vezetékes vízellátó hálózat védelme érdekében – a vízellátó csőrendszert úgy kell kialakítani, hogy az teljesen független legyen a vezetékes vízellátó rendszertől.

Ha az ingatlanon keletkező és (a helyi technológiával összefüggésben) beszennyeződő csapadékvíz tisztítására előtisztító üzemel, és ennek elfolyó vizét a szennyvízelvezető rendszerbe kívánják vezetni, akkor ennek a vízmennyiségnek a mérésére hitelesített (kalibrált) mérőt kell felszerelni, vagy átalánydíjban kell megállapodni az üzemeltetővel.

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító tisztítóberendezése alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A kibocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti minőségnek. Ettől csak az üzemeltetővel kötött, a tisztítás átvállalására vonatkozó megállapodás esetén lehet eltérni.

A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.