Nagyon várják már az EU válaszát a pályázat ügyében

Az elmúlt fél év során szinte minden egyes, helyi sajtóban megjelenő lapszámban nagy terjedelemben foglalkoztunk Érd legnagyobb beruházása, a csatornázás kérdéskörével. Igyekeztünk minden szemszögből megvilágítani a történéseket, kitérni úgy a műszaki, pénzügyi kérdésekre, mint a tulajdonosokat összefogó Csatorna Társulat munkájára. Minden lapszámban arra bátorítottuk az érintetteket, hogy ha bármilyen kérdésük van, tegyék fel nyugodtan és mi igyekszünk utána járni. Alábbiakban Bor Ferenc, Murányi utcai ingatlantulajdonos kérdéseire kerestük a választ.

[A teljes cikk az Érdi Újságban jelent meg.]

A küldöttek választásán nem voltam ott, nyilván ez az én hibám, ennek ellenére nem ártana tájékoztatni a lakosságot a küldöttek személyéről, a gyűlések napirendi pontjairól és az ott született döntésekről hiszen a saját pénzünk is benne van. Jó lenne tudni a küldöttgyűlés nyilvános-e és ha az, hol és mikor tartják?

Az alakuló Közgyűlését 2008 július 28-án tartották az érdi ingatlantulajdonosok. A törvényeknek megfelelően teljesen nyilvános ülés volt, előtte minden fórumon (Érdi Újságban is) meg volt hirdetve, bárki elmehetett. A nagy számú ingatlantulajdonosra tekintettel a tulajdonosokat azok írásos meghatalmazása alapján a meghatalmazottak képviselték. Ezt másképp nem is lehetett volna, hisz nincs is olyan hely, ahol több, mint 12.000 ember elfért volna az alakuló ülésen. A meghatalmazottakon kívül az alakuló ülésen „saját jogon” is részt vett több tulajdonos is, akik nem képviseltek mást, csak saját magukat.

Az alakuló ülésen megválasztott küldöttek listáját az ülést követő lapszámban le is hozta az Érdi Újság és megtalálható a Társulat honlapján is. Ha a terjedelem lehetővé teszi, természetesen a jövőben is újból le lesz közölve a teljes lista.

A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. A nemrég megtartott ülés időpontját és főbb napirendi pontjait is előzetesen e hasábokon olvashatta a kedves olvasó. Kb. egy hónapja előzetesen az ülésre készült beszámolót is ismertette a helyi sajtó. Az Érdi Újság legutóbbi lapszámában pedig a Társulat elnöke, Szabó Béla számolt be az ott született döntésekről.

Az ülésen előterjesztett beszámoló teljes szövege, a mérlegbeszámolóval egyetemben elolvasható a társulat honlapján.

Mi a szerepük a küldötteknek, képviselnek valakit, feladatuk térben és időben meg van-e határozva?

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

-alapszabály módosítása,

-a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása,

-a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása,

-a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása

-a tisztségviselők (Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság tagjainak) megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása

-a közfeladatok ellátásához szükséges – a törvényben meghatározott mértékű – elkülönített vagyon meghatározása

-az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása

-amit jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.

A küldötteket az érintett ingatlantulajdonosok közül maguk az érintettek választották ki. Az alakuló ülésen legnagyobbrészt a városban működő részönkormányzatok tagjait javasolták. Ez egy önkéntes munka, nem jár díjazással és valószínűleg azok jelentkeztek leginkább, akik korábban is tettek a közösségért.

A küldöttek a város minden területéről vannak, azonban nincs területileg lehatárolt „kompetenciájuk”. Ha a fent leírt tevékenységi kört tekintjük, láthatja, hogy nincs egyedi eljárási joguk (testületi döntések születnek) és nem végeznek ügyfélszolgálati tevékenységet sem, erre a Társulat operatív ügyeit vivő, erre megválasztott személyek a kompetensek. Megbízatásuk visszahívásukig, vagy a beruházás befejezése után a Társulat megszűnéséig tart.

-Hatáskörük azonos-e az egyes megvalósulási szakaszokkal?

A fentiekben részben összefüggésben látható, hogy a küldöttek a város egészét érintő kérdésekben, a társulat ügyeiben döntenek, tehát nem csak egy-egy részterület kérdéseivel foglalkoznak. A megvalósítási szakaszokkal kapcsolatos félreértésre egy későbbi válaszban visszatérek.

-A küldötteknek van-e kapcsolata a lakossággal?

A küldöttek maga a lakosság, hisz az érintett ingatlantulajdonosok közöl kerülnek ki. Jellemzően korábban is önkéntesen a közért dolgozó, szabadidejüket a közös érdekért, társadalmi munkában feláldozó tulajdonostársakat tisztelhetünk személyükben.

-Van-e szakmai kompetenciájuk vagy előzetesen a napirend alapján tájékozódhatnak?

A küldötteknek különféle szakmai kompetenciájuk van: igen szép számban vannak mérnökök, közgazdászok, pénzügyesek, pedagógusok, nyugdíjasok vagy egyszerű kétkezi munkás emberek. A küldötteknek az a legfőbb szerepük, hogy a beruházás során az érintett tulajdonosokat képviseljék. A szakmai tudást a beruházó szervezet, az önkormányzati Társulás erre fizetett szakemberei kell adják, hisz ők pontosan ezért kapják a fizetésüket.

-Hogyan jelentkeznek a jelenlegi ütemezés szerinti, egyes műszaki-pénzügyi szakaszok (E-I, E-II, stb), a város mely területét tartalmazzák a várostérkép szerint? Eddig ugyanis ilyen módon felosztott várostérkép nem jelent meg az újságban, az akció határokat jelentő utcák megjelölésével.

Ennek az évnek az elején több helyi újságban is megjelent és a Társulat honlapján is megtekinthető a projekttel érintett terület felosztása, amit Ön igényel. Tapasztaltuk, hogy gyakori félreértés, hogy a felosztás esetén sokan azt gondolják, hogy az E-II hamarabb fog megvalósulni, mint az E-III, holott erről szó nincs, a város egész területén közel egy időben kezdődnek a munkák! Lehet, ha szerencsésebb lett volna betűkkel jelölni (A,B,C) az egyes részterületeket. Azonban, mivel a teljes program három településen zajlik, a tervezők betűkkel különböztették meg (E-Érd, D-Diósd, T-Tárnok). Mivel Érden belül is több területet alakítottak ki, ezért valamilyen jellel meg kellett különböztetni, így lett E-I, E-II, E-III. Azonban időben egy program valósul meg, a korábban az újságban többször is közölt elvek alapján, amelyek közül a legfontosabb a befogadótól indulás elve. Tehát a legközelebbi, már meglévő csatornától kell kezdeni az építést, ha kell, egyszerre 30 helyen a városban.

-Mikor láthatnak az érdiek a tevékenység listához kapcsolt határidőket? (Az időnként szükségessé váló aktualizálások indoklásával)

Szintén e lapok hasábjain többször megjelent az az ütemezés, hogy a projektben mikor, mi történik, a projekt 2007-es indulásától kezdődően. A teljes 2007-2013 közötti időszaknak kb. a felénél tartunk és eddig látható, hogy a célul kitűzött ütemezést sikerült tartani. Már a Társulat szervezése során azt mondtuk: 2008 nyarán megalakul a Társulat, 2008 végén be lesz adva a pályázat – így is történt. Azt mondtuk: 2009 nyarán meglesz a pályázat elbírálása – így is történt. Pozitívan bírálták el a pályázatot és 2009 augusztusban meg is kötötték a támogatási szerződést, amely hatályos. Ennek alapján az első támogatási összegek meg is érkeztek Érdre. A projekt elindult, már az első előrehaladási jelentést is beadták és a közreműködő szervezetnél el is fogadták.

A tervezett ütemezés szerint jelenleg a közbeszerzések zajlanak. Ha ezt sikerül lezárni, ősszel kezdődhetnek a tisztító bővítési és csatorna hálózat építési munkák. A változó jogszabályi környezetben nem könnyű egy ekkora beruházás esetén ez eljárás lebonyolítása, ezért sok türelemre és megértésre lesz szükség az érintettek részéről is. Reméljük, a továbbiakban is elérhető, hogy az indulásnál elhatározott idő-ütemezés, ha kisebb csúszásokkal is, de tartható legyen.

Teljesen érthető az, hogy mindenki szeretné látni az utcában árkot ásó embereket minél előbb. Ezzel így van mindenki, de leginkább azok, akik a beruházással nap mint nap foglalkoznak. Azonban az is ismert, hogy egy, a város napi életét ilyen mértékben megbolydító beruházás műszaki (tervezési), jogi (közbeszerzési) kérdéseinek tisztázása esetén minden egyes jogszabályt pontosan és precízen be kell tartani. Sokszor azt mondják, hamarabb meg lehet építeni a beruházás célját, mint lefolytatni egy érvényes és jogerősen lezárt közbeszerzési eljárást. Mivel EU-s pénzekről van szó, nem lehet kockáztatni, minden szabályt aprólékosan és precízen be kell tartani. Ez bizony nagyon időigényes és hosszú heteket, hónapokat vesz fel, amikor csak a mérnökök, jogászok dolgoznak.

-A telken belüli tisztító idom része-e az utcában megvalósuló vezetéknek?

Igen, része lesz a közös beruházásnak.

-Készül-e terv a nyílt árkok megszüntetésére a csapadékvíz elvezetése tekintetében?

Jelen beruházás célja a szennyvízcsatorna építése. Ebben az EU-s szabályok között csak korlátozott mértékben finanszírozható más típusú beruházás (ami a szennyvíz-beruházáshoz szükséges), tehát az ön által említett beruházásokra egy különálló városi tervnek kell készülnie.

-Mikorra várható az uniós pénzügyi-támogatásban döntés?

Mint fentebb írtam, a döntés már megszületett és pozitív. A támogatási szerződés 2009 augusztus 17-től hatályos. Ez alapján folyik is a munka. Az EU-s eljárási szabályok szerint a már megítélt támogatások esetén az EU Bizottság is meg kívánja vizsgálni a már pozitívan elbírált pályázatokat. Eddig több körben érkeztek tisztázó kérdések, a visszajelzések szerint mindegyikre sikerült megadni a megfelelő válaszokat. Elvileg 90 napja lett volna 2009 augusztustól az EU-nak a válaszra, de reméljük, hamarosan, talán még ebben a hónapban végleges válasz érkezik. Ez egy fontos momentum, azonban várhatóan csak azt fogja igazolni: a projekt jól előkészített, a pozitívan elbírált pályázat valóban kiváló volt szakmailag és jól döntöttek, amikor a beruházó neki is fogott a megvalósításnak, hogy minél előbb be is lehessen fejezni azt.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva