Nem változik a szennyvíz szippantás rendszere Érden sem!

Bizonyára ismert, hogy felsőbb szintű jogszabály írta elő az érdi önkormányzat számára a szippantott szennyvíz díjfizetés módjának megváltoztatását 2010 december 31-ig.

T. Mészáros András polgármester ennek kapcsán levélben fordult az illetékes minisztériumhoz annak érdekében, hogy az önkormányzat számára a folyékony hulladék kezelésével kapcsolatban kötelezően előírt határidőket vizsgálják felül. Az államtitkárhoz írt levél szövege ide kattinva olvasható.

A megkeresés eredményes volt. A Kormány 2010 december 23-i rendelete értelmében az érdi önkormányzatnak már nem kötelező változtatni a díjfizetés módszerén.

Várhatóan tehát nem lesz változás a szennyvíz szippantás terén Érden.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ahogyan eddig is, továbbra is minden csatornahálózatra nem kötött ingatlantulajdonosnak kötelező a Hulladékgazdálkodási törvény és a helyi rendelet alapján a kötelező közszolgáltatás igénybevétele! A díjtételekről és a kötelező Közszolgáltató elérhetőségeiről ide kattintva tájékozódhat: Folyékony hulladék közszolgáltatás.

28/2008. (V.30.) KGY rendelet értelmében:

18. § Aki az ingatlanon lévő közműpótló létesítményt környezetvédelmi szempontból nem megfelelően használja, és az évente elfogyasztott vízmennyiség legalább 30 %-ának elszállítását számlával igazolni nem tudja, hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségszegést követ el, melyre a külön jogszabályban foglaltak szerint hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.”

17. § A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

  1. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, vagy nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe,
  2. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
  3. települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez.
  4. a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 évig nem őrzi meg,”


Comments Closed

Hozzászólások lezárva