Projektleírás

A megoldandó feladat

A jelenleg működő érdi városi szennyvíztelep Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvizeit fogadja. A 3 település együttes lakossága 78 966 fő volt 2007-ben.

Az érintett településeken a csatornázottság igen alacsony (Érd: 23%, Diósd: 40%, Tárnok: 26%) és a jelenleg üzemelő gyűjtőhálózat műszaki állapota nem megfelelő. Csapadékos időszakban az infiltráció és a belterületi vízrendezés megoldatlansága miatt a szennyvíztisztító telepre szélsőséges határok között változó, nagy mennyiségű szennyvíz érkezik, amelynek kezelése üzemeltetési problémákat okoz.

A projekt előkészítése több évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a tervezett műszaki tartalomra vonatkozóan több változat is kiválasztásra került. 2004-ben Budapest Főváros Önkormányzata, Érd Város Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata Konzorciumot alakítottak az adott települések szennyvízgyűjtő- elvezető rendszereinek, valamint az ezek által összegyűjtött szennyvizek kezeléséhez szükséges tisztítótelepek fejlesztése tárgyában. Ennek keretében került kiválasztásra az a műszaki tartalom melynek értelmében Százhalombatta és Budakeszi önálló projektként tervezik a fejlesztéseiket, míg a többi település egy projektben, egy dél-budai közös szennyvíztisztítóval tervezte a megoldást.

A 2007-2013 EU-s programozási időszakra azonban új szabályrendszer lépett érvénybe. Az új szabályok a tervezett Dél-budai regionális rendszer számára is teljesen új feltételeket teremtettek. A Kormány, valamint az Európai Unió szakértőivel folytatott tárgyalások, konzultációk eredményeképpen a dél-budai szennyvíztisztítóban érintett önkormányzatok szakértői az addig vizsgált műszaki megoldásokat egy részletes, több szempontú változatelemzés keretében újravizsgálták.

Tekintettel arra, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményeként nem a közös szennyvíztisztító tűnt a legjobb megoldásnak, egy új változat került megfogalmazásra. Eszerint, a Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/nap szennyvízmennyiség a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telep helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a Dél-Budán keletkező szennyvizek mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. E változat elfogadásának következtében nem épül meg a Dél-budai szennyvíztisztító telep.

Az érdi telep rekonstrukciójával és bővítésével az érdi régió mintegy 15 000 m3/nap szennyvizének Érden történő kezelése megoldható. Ezt a változatot 2007. novemberében egy úgy nevezett „átvilágítás” keretében az EU Bizottság (DG-Regio) képviselőinek is bemutatták. A változatot 2007. novemberében a Dél-budai Konzorciumi Tanács is elfogadta, így a továbbiakban az előkészítő munka Érd és térségét illetően már egy önálló KEOP pályázat kidolgozására irányult.

Projektgazda és projektmenedzsment szervezet
Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás megköveteli, hogy ha több önkormányzat közösen pályázik, akkor társulást kell alakítaniuk, ezért az érdi szennyvízelvezetési agglomeráció három önkormányzata 2008. márciusában létrehozta az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). Így a projekt megvalósításának koordinálására kiválasztott projektgazda a Társulás.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, képviselője a Tanács elnöke. Jogszabályi előírás szerint létre kellett hozni a Társulás munkaszervezetét is. A projektmenedzsment szervezet feladatait a Társulás munkaszervezete látja el, egy közbeszerzésen kiválasztott, és a Társulás tevékenységét támogató szakértői csapattal közösen. A projekt megvalósításáért a három társult település polgármestereiből álló Társulási Tanács a felelős.

A projekt tulajdonjogi viszonyai

Az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep jelenleg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Diósd Község Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában van. A meglévő gyűjtőhálózat azon települések tulajdonában van, akinek a területén van.

A Tagok megállapodása értelmében az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep bővítése, fejlesztése nyomán létrejövő létesítményekben a társult önkormányzatok a Társulási megállapodás mellékletében rögzített arányok szerint szereznek tulajdonjogot, és egyúttal járulnak hozzá a szükséges saját forráshoz. Ezek az arányok a 2011-re becsült lakossági arányok alapján lettek megállapítva.

A csatornahálózat tekintetében az egyes önkormányzatok tulajdonába kerül majd a saját területére eső új csatornahálózat is (saját forrást is erre a hányadra kell az önkormányzatoknak biztosítaniuk).

A projekt megvalósítása utáni üzemeltető szervezet

Az Érd és Térsége regionális Víziközmű Kft., mint a projektterület szolgáltatója, jogelőd nélkül 1993. február 06-án alakult 1.000 eFt jegyzett tőkével. 17 települési önkormányzat hozta létre a településeik víz- és csatornaműveinek üzemeltetésére.

2006. áprilisában a tulajdonosi összetételben változás következett be, mely szerint az ÉTV Kft-ben szakmai befektetőként üzletrészt szerzett a Veolia Víz Zrt. 70.220 eFt névértékben (20,8 %), és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 17.560 eFt névértékben (5,2 %). 2006. évben Budaörs Város és Zsámbék Község, 2007. évben Biatorbágy Város és Nagykovácsi Község Önkormányzata értékesítette a társaságban meglévő üzletrészét.

Az ÉTV Kft.- nek 2030. december 31-ig érvényben lévő üzemeltetési szerződése volt, amely már szólt a bővítést eredményező beruházásokról is. 2010. év folyamán a három társult település – Érd, Diósd, Tárnok – önkormányzatai és az ÉTV Kft.-ben korábban részesedést szerzett magántulajdonosok megállapodtak abban, hogy a jövőben megszűnik az ÉTV Kft. üzemeltetési joga a települések csatornahálózata és a szennyvíztisztító telep tekintetében. Az időpont összhangban lesz az európai uniós szabályoknak megfelelően lebonyolított koncessziós pályázat nyertesével történő szerződés életbelépésével.

Ennek megfelelően a szennyvízcsatorna hálózatok és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a pályázaton kiválasztott szervezet lesz.

Műszaki tartalom

A beruházás tervezett műszaki tartalmáról ezen az oldalon tájékozódhat.

Saját forrás

A beruházás tervezett saját forrásairól ezen az oldalon tájékozódhat.