A megoldandó feladat

A jelenleg működő érdi városi szennyvíztelep Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvizeit fogadja. A 3 település együttes lakossága 78 966 fő volt 2007-ben.

Az érintett településeken a csatornázottság igen alacsony (Érd: 23%, Diósd: 40%, Tárnok: 26%) és a jelenleg üzemelő gyűjtőhálózat műszaki állapota nem megfelelő. Csapadékos időszakban az infiltráció és a belterületi vízrendezés megoldatlansága miatt a szennyvíztisztító telepre szélsőséges határok között változó, nagy mennyiségű szennyvíz érkezik, amelynek kezelése üzemeltetési problémákat okoz.

A projekt előkészítése több évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a tervezett műszaki tartalomra vonatkozóan több változat is kiválasztásra került. 2004-ben Budapest Főváros Önkormányzata, Érd Város Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata Konzorciumot alakítottak az adott települések szennyvízgyűjtő- elvezető rendszereinek, valamint az ezek által összegyűjtött szennyvizek kezeléséhez szükséges tisztítótelepek fejlesztése tárgyában. Ennek keretében került kiválasztásra az a műszaki tartalom melynek értelmében Százhalombatta és Budakeszi önálló projektként tervezik a fejlesztéseiket, míg a többi település egy projektben, egy dél-budai közös szennyvíztisztítóval tervezte a megoldást.

A 2007-2013 EU-s programozási időszakra azonban új szabályrendszer lépett érvénybe. Az új szabályok a tervezett Dél-budai regionális rendszer számára is teljesen új feltételeket teremtettek. A Kormány, valamint az Európai Unió szakértőivel folytatott tárgyalások, konzultációk eredményeképpen a dél-budai szennyvíztisztítóban érintett önkormányzatok szakértői az addig vizsgált műszaki megoldásokat egy részletes, több szempontú változatelemzés keretében újravizsgálták.

Tekintettel arra, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményeként nem a közös szennyvíztisztító tűnt a legjobb megoldásnak, egy új változat került megfogalmazásra. Eszerint, a Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/nap szennyvízmennyiség a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telep helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a Dél-Budán keletkező szennyvizek mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. E változat elfogadásának következtében nem épül meg a Dél-budai szennyvíztisztító telep.

Az érdi telep rekonstrukciójával és bővítésével az érdi régió mintegy 15 000 m3/nap szennyvizének Érden történő kezelése megoldható. Ezt a változatot 2007. novemberében egy úgy nevezett „átvilágítás” keretében az EU Bizottság (DG-Regio) képviselőinek is bemutatták. A változatot 2007. novemberében a Dél-budai Konzorciumi Tanács is elfogadta, így a továbbiakban az előkészítő munka Érd és térségét illetően már egy önálló KEOP pályázat kidolgozására irányult.