Projektgazda és projektmenedzsment szervezet

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás megköveteli, hogy ha több önkormányzat közösen pályázik, akkor társulást kell alakítaniuk, ezért az érdi szennyvízelvezetési agglomeráció három önkormányzata 2008. márciusában létrehozta az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). Így a projekt megvalósításának koordinálására kiválasztott projektgazda a Társulás.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, képviselője a Tanács elnöke. Jogszabályi előírás szerint létre kellett hozni a Társulás munkaszervezetét is. A projektmenedzsment szervezet feladatait a Társulás munkaszervezete látja el, egy közbeszerzésen kiválasztott, és a Társulás tevékenységét támogató szakértői csapattal közösen. A projekt megvalósításáért a három társult település polgármestereiből álló Társulási Tanács a felelős.