A tavalyi évet értékelte tavaszi ülésésén a Küldöttgyűlés

A május 23-án tartott Küldöttgyűlésen a társulati tagokat képviselő küldöttek elfogadták a Társulat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és 2011. évi költségvetés keretszámait. Ez évtől kezdődően a Társulat könyvvizsgálatát a küldöttek döntése alapján a Kont Horizont Kft végzi. A törvényi változásokat követve illetve néhány technikai követelménynek megfelelően módosult a Társulat Alapszabálya is.

Beszámoló a 2011. tavaszi Küldöttgyűlésre

Alábbiakban olvashatja a Társulat 2011. május 23-i ülésére készült beszámolót. Tisztelt Küldöttek! A tavalyi évben a Társulat tevékenységéről a 2010 április 29-én tartott Küldöttgyűlésünkön számoltam be. A legutóbbi küldöttgyűlés óta történt fontosabb eseményeket az alábbiakban foglalom össze : Egyösszegű befizetések, részletfizetési kérelmek Amint azt legutóbbi beszámolónkban is jeleztük, 2009 október hónap folyamán elküldtük az egyösszegű […]

Hamarosan zárul az ajánlattételi lehetőség a közbeszerzési eljárásban

Korábban beszámoltunk róla, hogy az EU-s pénzek igénybevételével zajló térségi szennyvíz projekt megvalósítása a kiviteli tervek készítésével 2009 augusztusban megkezdődött. Ettől a dátumtól kezdődően fennáll a beruházó Társulás kötelezettsége, hogy időről időre rendszeres előrehaladási jelentést (ú.n. „Projekt Előrehaladási Jelentést” -PEJ) készítsen és adjon be a Közreműködő Szervezethez. Kovács Péter Barna projektvezetőt kérdeztük.

Megtartotta tavaszi ülését a Küldöttgyűlés

Elfogadta az elmúlt fél évről szóló beszámolót és meghatározta a következő évi költségvetési kereteket a 2010 április 29-én megtartott Küldöttgyűlés. A projekt előrehaladásáról szóló beszámoló mellett ugyanekkor határoztak arról is, hogy legyen rugalmasabb az ügyintézés a részletfizetések esetén.

Küldöttgyűlés április 29-én

Az Intéző Bizottság 2010 április 29-én 18,00 órára hívta össze a Társulat rendes éves Küldöttgyűlését. Az elmúlt időszakról szóló beszámoló mellett a tervek szerint megvitatják az idei évre szóló költségvetési tervet is valamint tájékoztatást kapnak a csatornázási projekt előrehaladásáról. Alábbiakban olvashatja a küldöttek részére készített beszámolót: