Új közbeszerzési eljárás indul a csatorna hálózat kivitelezésére

Bár előzetesen óriási érdeklődés mutatkozott, a november 26-án kihirdetett eredmény szerint egyetlen rész tekintetében sem érkezett érvényes ajánlat a csatorna hálózat kiépítésére meghirdetett vállalkozói pályázaton. Az ajánlatkérő Társulás azonnal elindította az új pályázati kiírására a dokumentáció jóváhagyatását az illetékes minisztérium irányába. A megismételt eljárásban tavaszig eredményt lehet hirdetni. Kovács Péter Barnát, a Társulás munkaszervezetének vezetőjét kérdeztük.

-Milyen szempontok alapján értékelték a beérkezett ajánlatokat?

Az összességében legjobb ajánlatot szerettük volna kihirdetni győztesnek. Ez azt jelenti, hogy – amennyiben a pályázó megfelel a formai és tartalmi követelményeknek – a vállalt teljesítési ár, a vállalt teljesítési határidő, valamint az ennek érdekében vállalt napi kötbér szempontjai alapján pontozzuk az ajánlatokat. Az összességében a legtöbb pontszámot kapott lesz a nyertes ajánlattevő. Sajnos, nem jutottunk el eddig, mert a beadott anyagok ellenőrzése során kiderült: egyetlen ajánlat sem volt érvényes.

-Hogyan lehetséges ez? Milyen okai voltak az érvénytelenségnek?

Sajnos, a pályázó cégek még mindig nem vették komolyan az általunk a pályázati dokumentációban megfogalmazott követelményeket. Egyik ilyen, hogy a dokumentációban megadtunk egy olyan táblázatot, amely azokat az utcákat tartalmazza, amelyeket nem szabad egy időben felbontani. Ez az ú.n. „tiltómátrix”. Ezt azért állítottuk össze, mert a munkálatok során azért nekünk arra is figyelnünk kell, hogy ha egyszerre lezárnánk minden utat, ahol az autóbuszok közlekednek, vagy egy környéken egyszerre lezárnánk több, egymás mellett levő utcát, akkor ellehetetlenülne a mindennapi közlekedés. Ezért azt kértük a pályázóktól, a vállalt időbeli ütemezésben jelöljék meg pontosan, melyik utcát mikor kívánják megépíteni, figyelembe véve a „tiltómátrixot” is. Több pályázó figyelmen kívül hagyta ezt, párhuzamosan olyan utcákat épített volna, amelyek a kiírás szerint nem építhetők egy időben. Olyan pályázó is volt, aki vasárnap vagy munkaszüneti napra is tervezett munkavégzést, ami a vonatkozó munkaügyi jogszabályok szerint nem megengedhető. Más pályázó a bontott betont és törmeléket – az előírásokkal ellentétben saját telephelyére kívánta szállítani, holott ez még újra lehet használni az útépítések során.

-Ezek már kizáró oknak számítanak?

Sajnos, ilyen esetben a szabályok szerint nem tehetünk mást, mint érvénytelennek minősítjük az ajánlatot. Ha nem mi tesszük meg, akkor egy esetleges jogorvoslat vagy EU-s ellenőrzés esetén megtenné más, csak az azzal is járna, hogy szabálytalannak minősítenék a mi eljárásunkat. Ezért nekünk a saját, jól felfogott érdekünkben szigorúnak kell lennünk. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az ilyen hibák javítása az alkalmazott érvényben lévő közbeszerzési törvény szerint nem voltak kiegészíthetők az ajánlatokban, a már azóta módosított közbeszerzési törvény lehetővé teszi a műszaki ajánlatok hiányosságainak pótlását is. De voltak azért más hibák is a pályázatokban! Az egyik pályázó például nem tudott megfelelő referenciamunkákat felmutatni. Egy ekkora projektnél azonban fontos a megfelelő referencia, hisz a minőségi munkavégzés alap elvárás. Több pályázó a felbontott utak végleges helyreállítását végezte terve szerint tiltott téli időszakban.

-Korábban azt lehetett hallani, hogy nagyon alacsony árat is megajánlottak. Mit lehet erről tudni?

Valóban, az érvénytelenségi okok között az egyik pályázó esetén – több más ok mellett – az is felmerült, hogy a becsült mérnökár kb. 55%-án vállalta volna a munkát. Ezt szakértőink irreálisan alacsony árnak minősítették. A közbeszerzési törvény szerint tisztázó kérdést tettünk fel az alkalmazott néhány egységárról és erre adott válaszból derült ki, hogy az ajánlati ára azért alacsony, mert nem reális árakon számolt. Igy kell eljárni abban az esetben, ha egyes ajánlatok jelentősen eltérnek a többi, szokásos vállalkozói árakon számolható áraktól. Ennek az az oka, hogy elkerülhető legyen, hogy valaki jóval a bekerülési ár alatt elvállalja a munkát, majd igazodva a vállalási árhoz nem tud minőségi munkát végezni és/vagy esetleg nem fizeti ki az alvállalkozóit. Ha módunk van rá elutasítjuk az irreálisan alacsony árakat is, hisz ezzel védjük a minőségi munkavégzést, mind a vállalt határidőket, és elkerüljük az esetlegesen keletkező jogi problémákat. Tehát a jogszabály által előírtakat tettük ebben az esetben is.

-Mi lesz most a következő lépés?

Azonnal előkészítettük az újabb eljárás dokumentumait, kijavítottuk a közben észlelt hibákat, és elindítottuk az eljárás lépéseit. Közben voltak változások a Közbeszerzési Törvényben, ezeket átvezetjük, majd elküldjük minőségbiztosításra az illetékes minisztériumba. Számításaink szerint tavaszig lefolytatható az új eljárás is. Ha most eredményesen zárult volna az eljárás, akkor sem lehetett volna – az időjárási viszonyokra tekintettel – sokkal hamarabb kezdeni a munkákat a csatorna hálózaton. A szennyvíztisztító bővítésére és rekonstrukciójára kiírt pályázat eredményes volt, ha azzal el tudunk indulni, az már jelentős előrelépés.

-Veszélyezteti-e az időbeli csúszás a pályázati határidőket vagy az EU-s pénzeket?

Sem egyiket, sem a másikat nem veszélyezteti! Minden egyes lépést – így a közbeszerzések kiírását és lebonyolítását is – egyeztetünk a projektet felügyelő és a közreműködő minisztériummal, sőt, a képviselőik részt vesznek a bíráló bizottságok munkáiban. A szabályok lehetővé teszik, hogy ha a külső körülmények indokolják, akkor közösen módosítsuk a határidőket. Ilyen külső – a projektgazda által nem befolyásolható – körülmény volt a brüsszeli döntéshozás elhúzódása, valamint egy esetleges csúszás a közbeszerzési eljárásban. Ilyen esetekben módosulnak a végső határidők, tehát nem kerülnek veszélybe az EU-s pénzek, erre volt már példa érdi EU-s projektek esetén is (pl. a RÁVNA vízelvezetési projekt).

Az már most látszik, hogy az eredetileg célként kitűzött 2012-es hálózat építési határidő módosulni fog. Ennek legfőbb oka – mint már említettem – a tervezettnél hosszabb brüsszeli döntéshozatal, valamint számolhatunk jelen esetben az új közbeszerzési eljárás időigényével is. Korábban is jeleztük az érintettek felé: megértést és türelmet kérünk, mert mindannyiunk érdeke, hogy az EU szabályainak 100%-ban megfelelő közbeszerzési eljárást folytassunk le. Így nyugodtan állhatunk bármilyen későbbi ellenőrzés elé, amely egy ekkora értékű projekt esetén biztosan várható.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva