Új közbeszerzési eljárás indul az E-I ütem esetén

Egyetlen érvényes ajánlat érkezett az év elején meghirdetett E-I ütem kivitelezési munkálataira. A közbeszerzési törvény előírásai értelmében az ajánlatkérő köteles ilyen esetben eredménytelennek nyilvánítani az eljárást. Ez múlt hét végén meg is történt, ezek után következik az újabb eljárás lefolytatása. A közbeszerzés részleteiről és a tapasztalatokról Kovács Péter Barna projektvezetőt kérdeztük.

-Mint ismert, év elején elindult a közbeszerzés az E-I ütem kivitelezésére. Mely területeket érinti az az ütem?

Ezt az ütemet úgy állítottuk össze, hogy azok a területek szerepeltek benne, ahol egy másik, pályázati pénzből vagy kormányzati forrásból megvalósuló projekt is megvalósulhat. Ilyen a RÁVNA területe („E” betűs lánynevű utcák), a Lőcsei út és annak elkerülő útjai, valamint az Iparos út M7 alatt átvezető szakasza (mindössze 80 méteren).

-Milyen eredmény született a közbeszerzési eljárás során?

A bíráló bizottság értékelése alapján egyetlen -műszakilag és pénzügyileg is- érvényes ajánlat érkezett. Ez azt jelenti, hogy egy tavalyi törvénymódosítás értelmében nem hirdethettünk nyertest, hanem eredménytelennek kellett nyilvánítanunk a több hónapos eljárást és új eljárást kell lefolytatnunk. A törvény jelenleg hatályos előírásai szerint csak akkor lehet nyertest hirdetni, ha legalább két érvényes ajánlat van.

-Hány ajánlattevő volt? Hogyan lehetséges, hogy szinte mindenki érvénytelen ajánlatot adott?

Tizennégy ajánlat érkezett, ebből hét konzorciumi ajánlat, ami azt jelenti, hogy ennél jóval több cég adott ajánlatot. Elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a teljes magyar mélyépítőipar felvonult és jelentkezett a munkára.

Látható, hogy nem támasztottunk teljesíthetetlen feltételeket, hisz volt, aki meg tudott felelni minden előírásnak. Azonban az ajánlatokat elnézve úgy tűnik, hogy többen nem kezelték kellő komolysággal a törvényi előírásokat és az általunk a tenderdokumentációban meghirdetett követelményeket. Például egyszerűen felfoghatatlan, hogy hogyan érkezhettek olyan ajánlatok -mindjárt négy is- amelyekben az szerepelt, hogy a terelt utat és a terelőutat egy időben akarják megépíteni?

-Mit jelent ez a hiba?

A tender dokumentációban azt kértük, hogy a jelentkezők adjanak egy olyan ütemezést, hogy mely utcákat milyen sorrendben és időtartamban kívánják megépíteni. Mint említettem, a Lőcsei utca esetében a Kalotaszegi-Késmárki útvonalat jelöltük ki terelő útvonalnak. Ez azért szükséges, mert a Lőcsei nagy forgalmú út, tehát amikor ott építkezés folyik, a forgalomnak más útvonalon kell menni. Jelenleg a szóba jöhető utak nem megfelelő minőségűek, ezért vettük be a projektbe ezek megépítését is. Azt látni kell, hogy értelmét veszti az egész, ha egy vállalkozó egyszerre akarja megépíteni a Lőcsei úton a csatornát és ugyanakkor építi meg a Kalotaszegi és Késmárki utcákat. Ebben az esetben közlekedési káosz és értelmetlen torlódás keletkezne, ami nem megengedhető. A tender dokumentációnak része volt egy ú.n. „tiltó mátrix”. Ez azt tartalmazta, hogy mely utcákat nem szabad egyszerre építeni, mert akkor ez elviselhetetlen torlódást okozna. Egyszerűen érthetetlen, hogy alig akadt valaki, aki ezt figyelembe vette volna. De voltak más hibák is az ajánlatokban.

-Milyen példát tudna felhozni?

Azt kértük az ajánlattevőktől, hogy adják meg, mennyi ideig vállalják a minőségi munkához elengedhetetlen jótállást. A minimálisan vállalandó időtartam 24 hónap volt. Arra is felhívtuk a figyelmet a dokumentációban, hogy csak reális vállalásokat tudunk figyelembe venni, mert erre a jogszabály kötelez minket. Ennek ellenére érkezett olyan ajánlat, amelyben úgy próbált valaki plusz pontokat szerezni, hogy tíz év, azaz 120 hónap jótállást vállalt a megépített utakra. Az eljárás során feltett kérdésre, miszerint ezt milyen körülmények között tudja vállalni – tudva azt, hogy a kötelező alkalmasság idejéről szóló jogszabály szerint a kopóréteg esetén a kötelező időszak 5 év, azaz 60 hónap- az ajánlattevő többek között azt válaszolta, hogy a garanciavállalás nem terjed ki az anyagra, csupán arra, hogy ő megfelelően végezte el a munkát. Az ilyen kitételeket tartalmazó ajánlatot nem fogadhattuk el érvényesnek, kötelező volt eredménytelennek nyilvánítani. Ugyanígy gyakori hiba volt az úthelyreállítás -jogszabályokon és műszaki előírásokon alapuló- elvégzése során vállalt határidő is.

-Mit lehet erről tudni?

Előírtuk, hogy az önkormányzat kezelésében álló aszfaltburkolatú utak esetén a megfelelően megépített, a műszaki átadás feltételeit teljesítő csatornaszakasz munkaárkának visszatöltése után annak lágyaszfalttal történő helyreállítása szükséges első lépésben. Azért, hogy a süllyedéseket ki lehessen várni, az így helyreállított szakaszt 4 hónapos várakozási -konszolidációs- idő után lehet véglegesen helyreállítani, azaz ekkor helyezhető el a kopóréteg is, ekkor fejezhető be az útépítés. Gyakori hiba volt, hogy ezt nem vették figyelembe, ezt pedig mi nem fogadhattuk el, ha egyszer előírtuk, mert akkor a nem megfelelően helyreállított utak később megsüllyedtek volna és sokkal többe került volna a helyreállításuk.

-Nem lehetett volna kissé „elnézőbbnek” lenni az ajánlattevőkkel?

Több okból sem hunyhattunk szemet az ajánlattevők hibái fölött. Az első mindjárt az, hogy a jogszabály nem teszi lehetővé a kreatív értelmezéseket és ha bárkit is előnyben részesítettünk volna, megtámadtak volna és a Döntőbizottság bizonyára „észrevette” volna azt amit esetleg mi nem akartunk volna észrevenni. Láttunk más városokban ilyen példát, ahol hónapokat csúszott egy-egy ilyen eset miatt az eljárás. De lehetett volna ennél rosszabb eset is: ha az EU ellenőrei veszik észre az általunk „nem észlelt” hibát az ajánlattevőknél -akik tüzetesen megvizsgálják minden uniós pénzből megvalósult projekt közbeszerzését – akkor ez azzal is járhatott volna, hogy az adott munkára eső EU-s támogatást visszavonják, mert érvénytelen ajánlatot fogadtunk el érvényesnek. Tehát szóba sem jöhetett az, hogy „kreatívan” értékeljünk.

Másrészt határozottan az volt az érzésünk, hogy ezen -kisebb értékű- munka során a vállalkozók teszteltek minket olyan tekintetben is, hogy mennyire ragaszkodunk a minőségi munkavégzéshez. Ismert, hogy ez egy kisebb -pár száz milliós- munkarész, de következik a nagyobb, közel 30.000 millió Ft értékű munka közbeszerzése. Világossá kellett tennünk, hogy nem engedhetünk a minőségből, tőlünk az érdi ingatlantulajdonosok – akik érdekében ez a projekt zajlik – azt várják el, hogy megköveteljük a minőségi és határidőre elvégzett munkát. Vonatkozik ez úgy a csatorna építésre, mint az azt követő úthelyreállításra.

-Számítanak-e jogorvoslatra?

A törvény lehetőséget ad arra, hogy az ajánlattevők -ha nem felel meg számukra az eredmény- a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadják az eredményt. Jelen esetben úgy gondolom, csekély ennek az esélye, de nem zárható ki. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a vállalkozók -tanulva az eljárásban elkövetett hibákból- felkészültebben fognak legközelebb jelentkezni és jó ajánlatokat adnak be. Mi továbbra is komolyan vesszük magunkat és a feladatunkat, tehát csak a minden kritériumnak megfelelő ajánlatokat tudjuk figyelembe venni.

-Mi lesz a más projektekkel összefüggő munkákkal?

Egy új eljárás lefolytatása a szabályok szerint több hónap. Azok a projektek, amelyekkel egy területen zajlanak a munkálatok, az EU-s illetve hazai támogatások miatt szoros határidővel rendelkeznek. Szerettük volna előbb megcsinálni a csatornaépítést, de előfordulhat, hogy nem tudnak bevárni minket a többi városi projekttel, mert másképp veszélybe kerülne az azokra a projektekre megítélt támogatás. Ezt a város nem kockáztathatja, ezért olyan forgatókönyvet dolgoztunk ki, és műszakilag kerestünk megoldásokat arra, hogy mind a két projekt megvalósuljon, és a józan ész megkövetelte megoldásokat is alkalmazni tudjuk.

A RÁVNA projekt már előrehaladott állapotban van, ezért ott valószínűleg a felszíni vízelvezetési projekt előbb fog lezárulni, minthogy mi el tudjuk kezdeni a csatornaépítést. A Lőcsei úton is nyár végéig be kell fejezni az útépítési projektet. Várhatóan olyan megoldást fogunk alkalmazni, hogy a csatornaépítéssel ne tegyük tönkre az újonnan megépített utat, erre már vannak javaslataink. Mindezekért az érintett lakók és közlekedők türelmét kell kérnünk.

-Mi a következő lépés?

Gyakorlatilag most már úgy tűnik, hogy mindhárom érdi ütem (E-I, E-II és E-III) egy időben fog megvalósulni, közel egy időben írjuk ki a közbeszerzést. Tehát a város minden területén a munkák is közel egy időben fognak kezdődni. A lehető leghamarabb kiírjuk a közbeszerzéseket és amint megvan az eredmény, neki is szeretnénk fogni a munkáknak, hisz a befejezési határidőt tartanunk kell.

-A további közbeszerzéseknél mire számítanak?

Tulajdonképpen várható, hogy az egyik legnehezebb időszaka egy projektnek a közbeszerzések időszaka. Ez azért van így, mert jórészt nem rajtunk múlik, nem a mi irányításunk alatt van, amikor mondjuk a vállalkozók egymást támadják a jogorvoslat alatt. Más városok tapasztalataiból tudjuk, hogy szinte hamarabb meg lehet építeni a csatornát és az utat, mint amennyi időbe telik lefolytatni egy érvényes közbeszerzést. Reméljük, a túlzottan bürokratikus és sokszor a józan észnek ellentmondó törvényi szabályozás jó értelemben változni fog, hisz másképp az egész ország komoly EU-s pénzeket nem tud felhasználni. Mi minden tekintetben felkészültünk a folytatásra, bátran állíthatom, hogy a legjobb szakembereket vesszük igénybe a közbeszerzések során. Az érintettektől pedig megértést és türelmet kérünk, hisz a projekt során a nagyon fontos dolgok a szerződéskötéskor dőlnek el. Ezért az ő érdekükben minden szabályt betartva és szigorúan kell eljárnunk.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva