Várják a kivitelezők jelentkezését a csatornaépítés nulladik ütemére

Napra pontosan egy évvel a pályázat benyújtása után az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési Társulás felhívást adott közre a beruházás során tervezett első ütem (ú.n. „nulladik ütem”) kivitelezőjének kiválasztására. Ismert, hogy 2008 végén készült el az érdi térségi csatornázási program pályázata és a széles lakossági összefogással létrejött csatornatársulat megalakulása után lehetővé vált a pályázat beadása. Az azóta eltelt időszakban a pályázatot pozitívan bírálták el, elkezdődött a projekt megvalósítása a kiviteli tervek készítésével, amelyek alapján elkészültek a tenderdokumentációk.

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetményből kiderül, hogy a munkálatok során közel 7 km (6.300 m új gravitációs és 666 m nyomó) csatorna építésére, valamint 940 m csatornarekonstrukcióra kerül sor. A megépített új csatornára több, mint 500 új rákötés lesz, a program keretében ugyanis ennyi bekötővezeték épül majd ki. Ugyancsak része a programnak több szerviz- illetve terelőútként szolgáló új út építése.

A felhívás szerint a közbeszerzési eljárás keretében nyertes kivitelező egyösszegű, átalánydíjas vállalkozói szerződés keretében valósíthatja meg a beruházás első ütemét (ú.n. „nulladik ütem”). A kivitelezésre pályázóknak ajánlattételekor 2 millió Ft értékű ajánlati biztosítékot, a nyertesnek  kivitelezés esetén 20 millió Ft értékű teljesítési biztosítékot kell nyújtaniuk. Késedelmes teljesítés esetén napi fél millió Ft a minimális kötbér. A vállalkozónak az átadástól számított 2 évig érvényes  jótállási garanciát kell nyújtania.

Azok az ajánlattevők vehetnek részt, akik legalább 500 millió Ft értékű építési-szerelési biztosítással rendelkeznek, az elmúlt három évben nem voltak veszteségesek és átlagosan legalább évente 500 millió Ft értékű árbevétellel rendelkeznek, amelyből legalább 300 millió csatornaépítésből származik. Vizsgálják azt is a közbeszerzési eljárás során, hogy a biztonságos kivitelezéshez elegendő forrással rendelkezik-e, azaz legalább 50 millió Ft eszközt kell felmutatni a pályázóknak.

Az ajánlatok elbírálásánál több szempontot vesznek figyelembe. A legfontosabb szempont a legalacsonyabb ár lesz (70%), míg a vállalt jótállási időszak 20, a vállalt teljesítési határidő 10 százalékkal esik latba a súlyozásnál.

Az ajánlatokat 2010 február 24-én 10,00 óráig lehet beadni. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2009 március 26, míg a tervezett szerződéskötés időpontja -ha nincs jogorvoslat- 2010 április 5. Az elmúlt időszakban a lefolytatott közbeszerzéseknél országszerte tapasztalható tendenciák alapján elmondható, hogy minden nagyobb értékű közbeszerzési eljárás esetén jogorvoslattal élt -azaz megtámadta ez eljárás eredményét- egyik vagy másik pályázó. Ez a jogi procedúra egy-két, esetleg még több hónappal hosszabbította meg az eljárásokat. A nyertes kivitelezőnek a szerződéskötéstől számított 9 hónapon belül kell befejezni a munkát. Ezek alapján az első (ú.n. „nulladik”) ütem befejezési határideje várhatóan 2011 tavaszára tehető.

Véglegesítés alatt van a további munkálatok (II., illetve III. ütem) esetén is a közbeszerzési dokumentáció. Mivel a fennmaradó rész nagyobb értékű -közel 30.000 millió Ft értékű- a közbeszerzési eljárás némileg hosszabb lesz, hisz kötelező az EU-s, közösségi szintű eljárás lefolytatása. Ezek esetében -az EU-s támogatások kezelésével megbízott szervezetek minőségbiztosítása után jelenhetnek meg a felhívások. A tervek szerint több részre osztják majd a várost a kivitelezés szempontjából. Érden hat részegységet alakítanak ki, amelyekre külön-külön pályázhatnak majd a kivitelezők. Ez azt is jelenti, hogy az építkezések is a város egész területén folynak majd egy időben.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva